– Underlig av Helsedirektoratet

Myndighetene vil ha fjernet lenker til nyhetsartikler fra Bryggeriforeningens nettsider.

Er det greit å lenke til nyhetsartikler om bransjen dersom det er Bryggerinæringen som gjør det? Ifølge VG mener Helsedirektoratet at det er nok ikke det. I et brev til foreningen ber direktoratet om at flere artikler fra nyhetsmedier fjernes.

– Jeg skrev tilbake å ba dem bekrefte at dette var alvorlig ment, eller om noen drev gjøn med oss, sier direktør Petter Nome til Aftenposten.no.

Nome tolker kravet dit hen at direktoratet oppfatter nyhetsartikler som reklame når de lenkes opp på foreningens sider.

Likevel søkbar

Blant artiklene Helsedirektoratet vil ha fjernet fra Bryggeriforeningens nyhetsstrøm, er NRK Sogn og Fjordanes omtale av fremgangen til Kinn Bryggeri under tittelen “Rekordår for dei lokale bryggeriene”.

DK-sjef Rolf Sanne-Gundersen sier at han ikke forstår hvordan direktoratet har resonnert seg fram til at lenken må fjernes. For selv om den fjernes fra Bryggeriforeningens sider, så er artikkelen fortsatt publisert på NRKs sider og søkbar, og i så måte vil en fjerning ikke virke preventivt når det kommer til unges kjennskap til alkohol.

Streit nyhetssak

Sanne-Gundersen opplever det som greit at det lenkes til artikkelen som han karakteriserer som en vanlig nyhetsartikkel om det lokale næringslivet og viser til landbruksminister Lars Peder Brekks utsagn om at bryggeriene må anses som en næring.

– Hele saken er underlig. Hadde vår sak vært i grenseland, så måtte vi naturligvis gjort noe med det, men dette er en helt streit nyhetssak.

Ansvarlig redaktør Morten Rød i Agderposten har også en artikkel på lista fra direktoratet. Hans avis har skrevet saken “Kjempetall for mikrobryggeri” om Nøgne Ø.

Undrende i Arendal

Rød presiserer at saken ikke handler om Agderposten og saken de har publisert, som han karakteriserer som en ordinær nyhet om en lokal bedrift med en god sommer bak seg.

– Og den er skrevet på uavhengig grunnlag. Jeg har ikke hørt noe fra Helsedirektoratet i anledning artikkelen, og kan bare stille meg undrende til at det har ressurser til å lete opp lenker, vurdere innhold og begrense distribusjon av denne og andre journalistiske saker om bryggerier i norske medier.

 Handelsbladet har klippet Agderpostens sak, også den lenken krever direktoratet at fjernes.

I en e-post til Nome fra direktoratet, skriver seniorrådgiver Ann-Kristin Wassvik at det som lenkes til på foreningens sider er å anse som foreningens innhold og derfor ikke er i henhold til loven.

Hos direktoratet vises det til uttalelsen til Aftenposten om at de avventer å kommentere saken ytterligere før den behandles i Markedsrådet i november.

Isen knaker under direktoratet

Assisterende generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening mener Helsedirektoratets krav om fjerning av lenker må bygge på en spesiell tolkning av alkohollovgivningen og forskriftene. Han tar forbehold om at han ikke har lest det første brevet om lenkefjerning fra direktoratet, men har sett på artiklene som ønskes fjernet.

– Disse artiklene er ikke reklame og kan umulig tolkes som reklame. Er det slik at heller ikke andre medier skal kunne lenke til de aktuelle artiklene? Det kan da ikke være slik at noen skal få lenke, mens andre ikke får lov.

Jensen spør seg om det er slik at en avis ikke kan markedsføre en øltest som de har på trykk senere i uken i egen avis. Jensen mener det kan være i strid med menneskerettskonvensjonen å diskriminere mellom hvem som skal ha anledning til å formidle hvilke typer informasjon. Også Bryggeriforeningen har rettigheter, sier han.

– I denne saken burde Direktoratet stanse opp og lytte. I så fall tror jeg de vil høre isen knake under dem.

 

Powered by Labrador CMS