Slik vil de strupe NRK

P4 er beredt til å lage døgnkontinuerlig nyhetskanal om de får lisensmidler.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Om en uke går fristen ut for å uttale seg om NRK-plakaten, Stortingets kjøreregler for statskringkastingen. Fristen var opprinnelig tirsdag, men er utsatt. 

Likevel er det allerede kommet inn flere uttalelser, og fra de kommersielle aktørene er NRK som trussel mot mediemangfoldet en gjenganger. 

Begrenser mangfoldet

– Spørsmålet i dag er derfor ikke om NRK som lisensfinansiert allmennkringkaster er truet, men tvert imot om NRKs sterke markedsposisjon og brede lisensfinansierte «gratistilbud» på tvers av medieplattformer truer balansen mellom private og offentlige norske medier, og dermed utgjør en trussel mot mediemangfoldet, skriver TV 2-sjef Alf Hildrum i TV-selskapets høringsuttalelse, gjengitt i Kampanje

Torry Pedersen bruker langt på vei samme retorikk i VGs uttalelse. Han understreker at mediehuset i Akersgata ikke på noen måte ønsker at politikerne eller NRKs konkurrenter skal detaljstyre NRKs virksomhet. 

Likevel mener Pedersen at det ikke kan være slik at NRK med sine lisensmillliarder skal benytte seg av alle muligheter NRK-plakaten åpner for. 

– Helt uten noen begrensende rammevilkår, til å lansere gratistilbud over hele landet - i konkurranse med kommersielle, regionale og nasjonale aktører. Da bidrar de til å true mediemangfoldet i stedet for å berike det, framholder Pedersen i høringsuttalelsen.

Her finner du høringsuttalelsene.

 Dreper lokale medier?

I Amedia frykter konsernsjef Are Stokstad og direktør Stig Finslo mye av det samme. Siden NRK har fått utvikle seg på digitale flater, også regionalt og lokalt, er de to bekymret for sine posisjoner. De viser til at NRKs gratistjeneste er blitt et substitutt og reelt alternativ til lokalmedienes betalte tjenester.

– Denne konkurransen vil ventelig forsterke seg ytterligere i tiden som kommer, skriver de.

– Dette kan bety at NRKs funksjon gradvis vil kunne utvikle seg fra å være en aktiv pådriver for mediemangfold til å kunne true det lokale mediemangfoldet som norske lokalmedier representerer. Amedia frykter at NRKs offensive satsing på å bygge seg selvstendige posisjoner med digitalt lokalt/regionalt innhold, representerer en betydelig trussel mot vår mulighet til å lykkes med å utvikle bærekraftige lønnsomme digitale betalingsprodukter i våre lokalmarked.

Vil påvirke NRK

Amedias ledelse skriver i høringsuttalelsen at det etter deres syn bør være slik at NRKs ansvar skal bestå i å være et supplement og tillegg til de frie private medienes virksomhet, og ikke utvikles slik de mener NRK har gjort - til å være et substitutt, erstatter eller ren konkurrent. 

– Den faktiske grenseoppgangen mellom NRKs utøvende virksomhet og andre mediers virksomhet, lar seg best løse i dialog mellom partene og ikke gjennom politiske vedtak og diskusjoner. 

Det er ikke så langt fra det P4s og TV3s eier Modern Times Group mener:

– MTG mener absolutt at NRK har oppgaver å fylle i et mangfoldig medielandskap - men i samspill med de private kringkasterne - der man fyller ulike roller i medietilbudet, skriver administrerende direktør Kalle Lisberg. 

Nettproblemer

Nettsatsingen til NRK er særlig grunnlag for bekymringen. Torry Pedersen sier til Dagens Næringsliv at NRK.no i dag ser ut som en hvilken som helst nettavis.

– Det de gjør på NRK.no er i direkte konkurranse med andre nettaviser. Hele den norske mediebransjen leter etter brukerbetaling på nett. Hvis man da har en gratis nettavis på NRK.no, kan det få betydning for de kommersielle aktørenes mulighet til å ta betalt, sier Pedersen til avisen.

Kalle Lisberg karakteriserer NRKs rolle som betydelig nettavis-produsent både nasjonalt og regionalt som oppsiktsvekkende. Han argumenterer for at NRK på nett produserer omfattende innhold som ikke er relatert til NRKs sendinger. 

– NRK tar betydelig trafikk fra private aktører og svekker det økonomiske driftsgrunnlaget, kanskje særlig for lokale aktører. 

Lisberg argumenterer med at NRKs nye kanaler i etermediene også er konkurransehemmende og viser til NRK3 som han på kveldstid opplever som en ren underholdningskanal rettet særlig mot yngre målgrupper. Også på radio mener han nye kanaler hindrer konkurranse. 

– Det seneste tilskuddet er NRK P13, som angivelig skal være et NRK P3+, en etablering som de kommersielle radiokanalene reagerte sterkt mot.

I MTG-eide P4 erklæres det i deres uttalelse at om radioselskapet får lisenspenger, er P4 rede til å lage en reklamefri 24-timers nyhetskanal. 

Samarbeid?

P4-sjef Trygve Rønningen mener NRK Radio må gis konkrete og kvantitative innholdskrav og ikke må opptre i et kommersielt landskap. Snarere burde NRK være et supplement til de kommersielle aktørene. Rønningen viser til at P4 spilte mer norsk musikk enn P1 i 2013 og at musikken de to kanalene spilte var i 80 prosent lik. 

P4, skriver Rønningen, er grunnleggende positive til allmennkringkasteren NRK - ut fra noen forutsetninger:

– NRK skal spille sammen med de kommersielle kringkasterne; samspill - ikke motspill, heter det i uttalelsen.

– NRKs skal komplettere det samlede kringkastingstilbudet. Med det mener vi at NRK Radio bør holde seg unna det de kommersielle aktørene selv klarer å løse i mediemiksen. Og først og fremst å konsentrere seg om det som ikke kan tilbys med kommersiell finansiering. 

Ingen flere radiokanaler?

P4 mener NRK Radio bør ha krav om en norskandel på minst 50 prosent i musikken som spilles på de sentrale radiokanalene. Krav om antall nyhetssendinger gjennom dagen, samt lengre nyhets- og aktualitetsmagasin. 

Rønningen skriver videre at NRK ikke skal lansere nye radiokanaler i tilfeller hvor behovet allerede er dekket av de kommersielle aktørene. 

I motsetning til tidligere P4-sjef Kalle Lisberg mener Rønningen at P13 er et godt eksempel på riktig bruk av lisensmidler mens NRK mp3 derimot er et dårlig eksempel på bruk, eller misbruk som han kaller det. 

Se til andre

Radiosjefen mener også at NRKs arkivmateriale burde tilgjengeliggjøres kostnadsfritt for alle.

Det er en tanke også Schibsted Norge-sjef Didrik Munch nærer. Han går likevel enda lenger og mener NRK burde se på andre distribusjonsmuligheter enn sine egne kanaler. Munch skriver at VG Nett kan være en god kanal for å distribuere NRKs innhold:

– Hvorfor skal ikke NRK benytte andre distribusjonskanaler for å få spredt sitt kvalitetsinnhold?

Powered by Labrador CMS