Spørsmål til Arne Jensen

Leserkommentar fra Major Christian Øverli, pressetalsmann FSJ.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ifølge pressemelding fra bladet Alfas redaktør har assisterende generalsekretær Arne Jensen sett den samlede e-postkommunikasjonen mellom Alfa og Forsvaret ifm. en artikkel i neste nummer av bladet, og på den bakgrunn har han, på vegne av Norsk Redaktørforening, karakterisert både direkte, sitat:

»- Dette er veldig spesielt. Jeg kan ikke huske å ha sett en tilsvarende tilnærming til en pressehenvendelse fra noe statlig organ tidligere», og indirekte i brev til statsråd Grete Faremo på samme måten. Vi antar at han med den uttalelsen på vegne av Redaktørforeningen mener at vår håndtering av denne saken er sterkt kritikkverdig.

Synspunktene ga i tillegg til pressemeldingen utgangspunkt for intervju med journalisten.no i går. Vi stilte Arne Jensen spørsmål hvor vi gikk ut fra at Norsk Redaktørforening ikke avgir noen uttalelse uten å få en garanti for at faktum i saken stemmer – nemlig at det materialet som fremlegges er fullstendig; at Redaktørforeningens representant har fått tilgang til den totale e-postutvekslingen. På den bakgrunn spurte vi også hvordan Norsk Redaktørforenings representant reagerte på at et PR-byrå dukker opp som mottaker av en epost. Den eposten finnes ikke i den såkalte «totale pakken» som er sendt til statsråden. Fantes den i den e-postvekslingen Jensen leste før han avga uttalelsen?

Svaret vi mottok fra Jensen var følgende:

«For å prøve å svare litt punktvis og presist på din henvendelse:

1. Hvorvidt jeg har sett «den samlede e-postkommunikasjonen mellom Alfa og Forsvaret» må nesten Alfa/Forsvaret svare på.

2. Jeg har uttalt meg på bakgrunn av den e-postkorrespondansen jeg har blitt forelagt. Alene svaret fra John-Inge Øglænd (28. januar kl. 14:05) på Kjetil Stormarks epost (27. januar 13:14) er nok til at jeg mener ordet «spesielt» er dekkende – sett fra mitt ståsted.

3. For ordens skyld: Jeg har ikke uttalt meg «på vegne av» Norsk Redaktørforening. Jeg har uttalt meg på vegne av meg selv.»

Vi konstaterer følgende: Arne Jensen er ikke sikker på at han har sett alle e-postene som ble utvekslet mellom mannebladet Alfa og Forsvaret. Han uttaler seg som privatperson, ikke som assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Og, til slutt, han synes vi opptrer «spesielt» – og det kan han slutte ut fra en enkel epost.

Arne Jensen er intervjuet i Journalisten i egenskap av assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Privatmannen Arne Jensen vil vi tro er uinteressant for de fleste medier her i landet. Vi kunne ikke spore forsøk på å korrigere forskjellen mellom assisterende generalsekretær og privat person i går, til tross for at det var den assisterende generalsekretæren som ble brukt til PR for mannebladet Alfa både i pressemelding og radiointervju. Jensen er også intervjuet i mannebladet Alfa. Opptrer han der som privatperson, eller på vegne av Norsk Redaktørforening? Ifølge mannebladets fremstilling: uttaler han seg i egenskap av å være assisterende generalsekretær i Redaktørforeningen.

Jensen er sikkert oppmerksom på at redaktør Rønningen brukte ham og Norsk Redaktørforening som sannhetsvitne på at Forsvarets kommunikasjon i denne saken er svært kritikkverdig. La oss klargjøre følgende rundt vår håndtering av denne saken:

Vi ba om å få opplyst hvilke formaliteter vi opererte under, så som hvorvidt Vær varsom-plakaten og Pressens Faglige Utvalg var relevante størrelser – og hvordan intervjuet kunne brukes. Som Arne Jensen, i egenskap av assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening vet, så forholder man seg til en publikasjon og publikasjonens ansvarlige redaktør – ikke til hvilken mer eller mindre tilfeldig journalist redaktøren velger å bruke på en sak. Det er redaktøren som er ansvarlig overfor Pressens Faglige Utvalg, det er redaktøren som for de fleste formål er den juridisk ansvarlige.

For vår del finner vi det rart at Norsk Redaktørforening reagerer negativt på at vi gjør en meget konkret og kort henvendelse for å få avklart slike forhold før vi svarer på spørsmål. Kanskje burde assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, selv forsikre seg om at formaliteter som hvorvidt han uttaler seg på vegne av seg selv eller Norsk Redaktørforening er avklart før han uttaler seg.

Vi kunne kanskje anbefale ham et mediekurs hos PR-firmaet Magnum PR, hvor han møter daglig leder og redaktør Magnus Rønningen. Norsk Redaktørforenings assisterende generalsekretær anbefales å sjekke om kurset holdes av redaktør Magnus Rønningen eller av PR-sjef Magnus Rønningen; for den del reklamebyråsjef og redaktør Magnus Rønningen.

Vi sjekket hvem vi hadde å gjøre med, og forsikret oss om hvilke regler som skulle gjelde i denne situasjonen. Privatmannen Arne Jensen synes det er kritikkverdig. Vi lurer på hva medlemmene i Arne Jensens forening mener om det. Vi lurer også på om assisterende generalsekretær Arne Jensen sjekket om mannebladet Alfa redigeres etter aksepterte pressenormer, som for eksempel Tekstreklameplakaten, før han som privatperson engasjerte seg.

Kanskje er tiden inne for landets PR-folk til å melde seg inn i Norsk Redaktørforening. Da vet man i alle fall at man har én sikker støttespiller – i privatmannen Arne Jensen.

Powered by Labrador CMS