Journalister skal referere, ikke grave

Det mener Forsvaret og får støtte hos publikum.

Publisert Sist oppdatert

Ikke alle liker at journalister graver i det de driver på med, og Forsvaret er intet unntak. Helst ser Forsvarets representanter at norske journalister referer det som blir sagt. Det viser resultatene av årets medieundersøkelse gjennomført på oppdrag fra de Nordiske Mediedager i Bergen.

Les også: – Journalister er lette å lede

I alt har 500 befal og offiserer svart hva de mener om tre forskjellige arbeidsmetoder journalister bruker, og det er tydelig hva Forsvarets folk fortrekker: To av fem mener at mediene bør referere det som skjer, hver tredje mener at de bør forklare det som skjer, mens hver fjerde spurte mener de bør finne fram nye sider ved hendelsene ved å grave (se tabell 1 lenger ned på siden).

Publikum er nesten på linje med Forsvaret. Litt flere enn hver tredje mener mediene bør referere, mens litt færre mener at de bør forklare. Enda færre mener journalistene bør grave for å finne nye sider ved sakene. I alt er 800 representanter for publikum spurt.

Usikre journalister

Journalistene selv, har en helt annen oppfatning. Kun en av ti mener mediene bør referere, to av ti synes det er greit å kommentere, mens seks av ti ønsker å grave.

Litt uventet er det kanskje at sju prosent av de 503 spurte journalistene ikke varhelt sikre på hvordan de burde jobbe. Det var kun to prosent i Forsvaret som var usikre og fem prosent i befolkningen.

Når journalistene først tar kontakt med offiserene og stiller dem spørsmål er det kun en av tjue som svarer på henvendelsen. Nesten like mange sier at problemstillingen ikke er aktuell. Over halvparten av dem henviser journalisten til andre instanser, mens hver tredje forteller sjefen om henvendelsen etter å ha registrert den.

Dette samsvarer godt med svarene fra journalistene. Seks av ti svarer at de stort sett er i kontakt med pressetalspersoner i Forsvaret. Kun fem prosent av de aktuelle journalistene er som oftest er i kontakt med offiserer i operativ tjeneste.

Intern uro hindrer

Kjetil Stormark var i en verbal tenniskamp med Forsvaret tidligere i år etter at han ba om kommentarer til en gravesak om HV016 han skrev for Alfa. Han er langt fra overrasket over tallene. Han er, som resten av journaliststanden, vant med å bli sendt til pressetalsmenn.

– Uro internt gjør at det er få som tar sjansen på å selv besvare enkle faktaspørsmål, og henviser videre til sentraliserte talsmannsfunksjoner, der tilgang og kvaliteten på informasjonen som gis kan være ganske varierende. Forsvaret bør ha som ambisjon å bygge en større grad av trygghet i egen organisasjon slik at mediene langt raskere og enklere kan få avklart enkle faktaforhold.

Hold motet oppe

 Stormark mener at forenklinger og inntrykket av mediene generelt er årsaken til at publikum synes å være enige med befal og offiserer om at journalister burde referere og ikke drive undersøkende journalistikk.

Han mener at hadde spørsmålet vært stilt annerledes, ville resultatet også sett annerledes ut.

– Men det er ingen hemmelighet at undersøkende journalister ofter jobber lange dager for å bringe fram nyheter som folk ikke nødvendigvis vet at de vil ha, men som vårt demokratiske samfunnssystem så sårt trenger, for å ikke råtne på rot. Jeg tror ikke redaksjonene skal miste motet på grunn av denne undersøkelsen, for å si det forsiktig. Fortsett å grave!

Manglende kunnskap

John Inge Øglænd er oberstløytnant og senior talsmann for Forsvarssjefen, og tidligere talsmann for Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger. Han lar seg ikke overraske over resultatene fra undersøkelsen.

– De fleste offiserene mener at journalister bør nøye seg med å beskrive og forklare ting som skjer, mens flertallet av journalistene ønsker å avsløre bakenforliggende forhold. Hva tror du er årsaken til forskjellene?

– Offiserer og befal er her på linje med publikum, viser tallene. Jeg tror holdningene har bakgrunn i vår kultur med nøktern og saklig rapportering. Samtidig er det en viss skepsis til journalister blant våre offiserer. Det har nok sammenheng med manglende kunnskap om journalister, akkurat som journalister mangler kunnskaper om Forsvaret. Dette går begge veier.

 

 

 

Powered by Labrador CMS