– Ingen er blitt presset

KKs sjefredaktør svarer på påstander om Allers frilanskontrakt.

Publisert Sist oppdatert

Sjefredaktør Gjyri Helén Werp i KK har nå avsluttet kontraktsmøtene med sine frilansere. Her svarer hun på spørsmål og påstander som har kommet fram under prosessen.

– Ingen bondefanging

– Det ble ikke informert i forkant om at dere ville presentere en ny kontrakt under møtet. Det gir rom for å spekulere i om dere har ønsket at frilansere skal stille uforberedt?

– De frilanserne som vi allerede har et samarbeid med, fikk skriftlig innkalling til møte. Temaet for møtet var Aller Medias nye retningslinjer for våre frilansere. På møtet med hver enkelt ble avtalen presentert, og de fikk selvsagt anledning til å ta med seg avtalen hjem til vurdering. KK har et svært godt forhold til alle sine frilansere, mange av dem har levert stoff til oss i en årrekke, og vi kjenner dem godt. Det ville være helt absurd å skulle «bondefange» dem på en slik måte som antydes. En slik fremgangsmåte ville i så fall være en sterk undervurdering av våre svært oppegående frilansere. Vi har valgt å ha én-til-én møter slik at temaer, retningslinjer – herunder avtalen – og spørsmål har kunnet bli utdypet. Alle har også blitt oppfordret til å kontakte oss i etterkant hvis de lurer på noe.

– Det ble sagt under møtet at Aller ikke vil tjene penger på å ikke betale for merbruk, bare spare en utgift. Hvordan skal det forstås?

– Det er helt riktig at vi ikke gjør dette for å tjene mer penger, men for å ha lavere produksjonskostnader enn i dag, samt for å tilpasse oss en medievirkelighet i total endring. Dette er noe alle mediehus må ta innover seg, ikke minst for å sikre fremtidige arbeidsplasser. Hvis Aller Media – via vårt bildebyrå All Over Press – eventuelt selger materialet til tredjepart utenfor vårt nordiske konsern, beregnes et vederlag til frilanseren (e). Salg til tredjepart er for øvrig frivillig, selv om man har signert avtalen. De fleste ser på dette som en god mulighet til å få solgt stoffet sitt videre.

– Positivt med eksponering

– Å få sin byline i utenlandske magasiner og på andre plattformer ble brukt som argument for å skrive under kontrakten. Mener dere at det er av så stor verdi for frilanseren at det oppveier at de ikke lenger sitter på bruksrettighetene?

– Å få sin byline presentert til et bredere publikum, ser de aller fleste på som positivt og ønskelig.

– Er signering av avtalen nå et vilkår for å frilanse for KK?

– Aller først: Dette gjelder ikke bare KK, det gjelder alle blader i Aller Media. Frilansere som ikke signerer står fritt til å presentere stoff til våre merkevarer, også i fremtiden. Da må imidlertid frilanseren selv stå for alle utgifter knyttet til det de ønsker å selge oss. Avtalen gjelder kun bestilt, redaksjonelt materiale – ikke såkalte «spekk-»jobber.

– Hvordan reagerer du på at frilansere føler seg presset til å signere, selv om de mener kontrakten er urimelig?

– Ingen har blitt presset til å signere, det er høyst frivillig å godta de nye retningslinjene Aller Media har besluttet. Men det er hver enkelt sjefredaktørs plikt å opplyse frilanserne sine om at Aller Media i fremtiden vil sette ut saker til våre prefererte frilansere – de som har signert avtalen.

57 prosent signerte i KK

– Hvor mange frilansere har dere kontakt med, hvor mange blitt presentert for avtalen og hvor mange har signert?

– KK har nå avsluttet frilansmøter med de vi allerede har et samarbeid med. Det har vært mange, da vi er et ukeblad med et stort frilansnettverk innenfor flere stoffområder. Utfallet p.t. er 57 prosent signerte avtaler. Noen har svart nei, og noen venter vi på svar fra. Dette tallet gjelder kun KK, jeg sitter ikke med tallene for de øvrige bladene i Aller Media. Nye frilansere som kommer til, vil bli forespeilet avtalen fortløpende.

– Hvordan oppleves denne konflikten for deg som sjefredaktør?

– Jeg har ikke opplevd møtene som en konfliktsituasjon. Møtene med hver enkelt har tvert imot vært svært positive i det store og hele, men enkelte møter har vært preget av usikkerhet. Derfor har vi også gitt de som vil god tid til å tenke seg om. Husk at mange av dem jeg har hatt møte med, kjenner jeg gjennom mange år og har et svært godt forhold til. De mest aktive stemmene i ulike sosiale medier, er personer som KK ikke har i sitt frilansnettverk, og som jeg følgelig ikke har hatt møte med.

– Frykter du å miste dyktige frilansere?

– Nei. Det er mange dyktige frilansere – både fotografer, journalister og stylister – som har signert, og noen dyktige som ikke har signert. Det er en myte at det bare er de dyktigste som har takket nei til avtalen. Gledelig er det å registrere at det er mange frilansere der ute, som ser dette som en fin mulighet til å få slippe til.

Powered by Labrador CMS