Aller Media skal kutte 70 millioner kroner.
Aller Media skal kutte 70 millioner kroner.

Minst 27 må gå i Aller

Skal spare 70 millioner kroner. Interiørbladet Isabellas legges ned.

Aller Media skal kutte 70 millioner kroner, hvorav omtrent halvparten tas på personalsiden. Klubbleder Tore Østvold sier at konsernet skal reduseres med 44 årsverk. 17 årsverk er allerede fjernet gjennom gavepensjon, frivillige avganger og ikke-besatte stillinger.

Dermed må ytterligere 27 medarbeidere rydde pulten.

– Det blir rett og slett blodig og jævlig, sier Østvold.

Karakterer

– Det skal skje gjennom en omfattende kompetansekartlegging hvor kompetanse, ansiennitet og sosiale forhold avgjører hvem som må gå.

Konsernet skal nå gjøre en evaluering hvor alle ansatte blir tildelt karakterpoeng fra en til ni, hvor ni er best.

Klubben ønsket at ansiennitetsprinsippet skulle veie tyngst, men er ikke hørt av ledelsen. Østvold er kritisk til at ledelsen skal dele ut poenger til de ansatte fordi trynefaktor kan spille inn.

– Poenggivningen gir rom for individuelle vurderinger ved at lederne rundt omkring vil sette karakterer ulikt. Dette er noe vi er obs på, og noe vi vil følge opp.

– Dette er en styrt prosess hvor de med lavest kompetanse ryker ut. Vi mener at eldre arbeidstagere må vernes spesielt fordi det er vanskelig å få seg nytt arbeid når man er over 50 år. Men jeg tror ikke konsernet er ute etter å bli kvitt de eldste.

Østvold sier at det også kan slå inn en dominoeffekt av prosessen. En ansatt som ikke fyller kompetansen ett sted kan fylle et tomrom et annet sted.

– Du blir vurdert opp mot stillingen du har. Alle er ansatt i selskapet Aller Media.

Sluttpakker

Han sier at det er en trist dag for konsernet i dag selv om kuttene ikke var uventet.

De som må slutte i konsernet får i henhold til kontrakten lønn ut oppsigelsestiden. Utover det får de med seg en «pakke» på en kvart månedslønn for hvert år personen har vært ansatt. Ansatte over 50 år får i tillegg en halv månedslønn per år. Sluttpakkene har dessuten et tak på 16 måneder.

Bemanningskuttene skjer likt mellom de redaksjonelle og ikke-redaksjonelle ansatte. Etter nedbemanningen vil konsernet stå igjen med 157 redaksjonelle årsverk og 83 årsverk i den øvrige virksomheten.

Midlertidige

– Folk er urolige og frykter naturligvis for arbeidsplassene. Det er en dyster stemning, sier Østvold om reaksjonene blant de ansatte.

Klubben vil også følge med på at fast ansatte ikke blir erstattet med midlertidige eller frilansere.

– Bruken av midlertidige er veldig ryddig hos oss ved at de erstatter noen. Men vi bruker en del frilansere.

I tillegg til personalreduksjon legges tittelen Isabella ned og Det gode liv flyttes til Grieg Media, som er et heleid datterselskap av Aller Media.

Powered by Labrador CMS