I den nye kongressrapporten kritiseres Google og andre IT-giganter som etter hvert har fått svært dominerende posisjoner i sine markeder.
I den nye kongressrapporten kritiseres Google og andre IT-giganter som etter hvert har fått svært dominerende posisjoner i sine markeder.

– Er blitt en type monopoler som vi ikke har sett siden oljebaronenes tid

Ramsalt kritikk av IT-giganter i kongressrapport.

Publisert

Google, Facebook, Apple og Amazon omtales som monopoler i en ny rapport fra Kongressen i USA. Tiltak foreslås som på sikt kan splitte opp selskapene.

Rapporten er utarbeidet av justiskomiteen i Representantenes hus, der Demokratene har flertall.

De republikanske medlemmene av komiteen har imidlertid ikke stilt seg bak rapporten. Hvilke tiltak som eventuelt blir gjennomført, er derfor høyst usikkert.

Bakgrunnen for kritikken av IT-gigantene er den svært dominerende posisjonen de har fått i markedene der de opererer.

– Selskaper som en gang var lurvete «underdog» oppstartsselskaper som utfordret status quo, er blitt en type monopoler som vi ikke har sett siden oljebaronenes og jernbanemagnatenes tid, heter det i rapporten.

I rapporten anklages selskapene for å ha utnyttet sin markedsmakt på måter som hindrer fri konkurranse. Blant tiltakene som foreslås, er «strukturelle oppdelinger» for å hindre selskapene i å konkurrere på plattformer som de selv opererer.

Også Republikanerne har i senere tid vært kritisk til flere av IT-gigantene. Men denne kritikken har hatt et helt annet fokus. Republikanerne hevder selskapene forsøker å undertrykke høyreorienterte politiske budskap.

Tiltakene i rapporten avvises både av Republikanerne og av bransjeorganisasjonen Computer & Communications Industry Association, som har flere av IT-selskapene som medlemmer. Organisasjonen mener kongresskomiteen forsøker å spenne beina under vellykkede amerikanske selskaper.

Powered by Labrador CMS