Amedia får beholde seks aviser

Vant ankesaken mot Medietilsynet, som ville gripe inn og pålegge salg øst for Oslo-fjorden.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Medieklagenemnda besluttet mandag enstemmig å omgjøre Medietilsynets beslutning om å gripe inn mot A-pressens oppkjøp av Edda Medias datterselskaper i medieregionen Østviken (Østfold og deler av Akershus).

I sitt vedtak slår nemnda fast at A-pressen, som etter sammenslåingen er omdøpt til Amedia, får tillatelse til å kjøpe Edda Media uten at det settes noen ytterligere vilkår.

Beholder seks

Det betyr at Amedia får beholde Østlandets Blad, Smaalenenes Avis, Ås Avis, Enebakk Avis, Vestby Avis og Rakkestad Avis. Medietilsynet godkjente i august i fjor oppkjøpet av Edda Media, under forutsetning av at de nevnte avisene i Østviken ble solgt.

Både konkurrentene Polaris Media og Berner Gruppen, samt Norsk Journalistlag, hadde ventet at Amedia måtte selge seg ned for å få godkjent oppkjøpet av Edda Media. Nemndas vedtak kan ikke påklages, noe som betyr at eventuelle protester må skje i form av en rettssak mot staten.

Også i 2008 tapte Medietilsynet en ankesak i Medieklagenemnda, som ga Schibsted tillatelse til å kjøpe Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

60 prosent-grense

Det var kun i Østviken det gjensto problemer for Amedia, i forhold til bestemmelsen i medieeierskapslovens paragraf 11 om betydelig eierstilling regionalt. Det oppstår ved en eierandel på maksimalt 60 prosent av dagspresseopplaget i hver av de ti medieregionene i Norge.

En annen forutsetning for oppkjøpet er allerede oppfylt, gjennom salget av avisene Varden i Vestviken og Demokraten i Østviken. Dette skjedde som en følge av Konkurransetilsynets behandling av Edda Media-ervervet i fjor.

I sin vurdering har nemnda lagt vekt på konkurransen Amedia møter fra to nye gratisaviser i Fredrikstad og Sarpsborg, og på Aftenposten styrkede posisjon på østsiden av Oslofjorden.

- Brukt feil skjønn

Amedia er uenig i at det foreligger et vilkår for inngrep mot ervervet i Østviken. I anken anførte konsernet at ervervet ikke er i strid med lovens formål, at Amedia ikke får en betydelig eierstilling i Østviken og at Medietilsynet har brukt sitt skjønn på feil vis.

Medietilsynet vurderte klagen og kom til at vedtaket skulle opprettholdes og oversendes klagenemnda for avgjørelse. Også nemnda konkluderer med at ervervet er i strid med lovens formål, og at lovens vilkår for inngrep er oppfylt. Likevel har nemndsmedlemmene kommet til at det ikke vil være riktig å gripe inn mot Amedias oppkjøp av mediene i Østviken.

“Selv om det ikke foreligger holdepunkter for at det er fare for nedleggelser dersom det blir gjort inngrep mot ervervet, er markedet for aviser i sterk endring, og opplagstallene er fallende. Det er økt konkurranse om annonseinntekter, og en sterk aktør vil kunne styrke de aktuelle avisenes konkurranseevne”, heter det i vedtaket.

Lokale aviser

Amedia har framholdt at ervervet i stor grad gjelder helt lokale aviser og at dette er annerledes enn om ervervet gjaldt regionale aviser. Klagenemnda er enig i dette.

Nemnda viser til at de lokale avisene i Østviken i liten grad overlapper hverandre, og at det derfor er av mindre betydning for mediemangfoldet hvem som eier avisene i nabokommunene.

Samtidig har Amedia argumentert med at også Aftenposten må regnes med i den regionale opplagsberegningen i Østviken, selv om avisa utgis i medieregionen Stor-Oslo. Nemnda er også her enig med Amedia. Den viser til at Aftenposten fungerer som en regionavis på Østlandet og har styrket sin lokale posisjon fra årsskiftet.

“Dette vil være en sterk motpol til Amedias markedsposisjon og hindre en svekkelse av ytringsfriheten i regionen. Aftenposten er en klar alternativ kilde til informasjon i området”.

Etter klagenemndas vurdering har Aftenposten i Østviken en så stor opplagsandel at den må medregnes når det skal tas stilling til om vilkåret betydelig eierstilling er oppfylt.

Nye gratisaviser

Gratisavisene Byavisa i Fredrikstad og Byavisa i Sarpsborg var ikke blitt utgitt lenge nok til at opplagstall for 2012 kunne beregnes da Medietilsynet fattet sitt vedtak. For å medtas i beregningene må en gratisavis utgis minst 46 ganger i løpet av et kalenderår.

De to Byavisene, med et samlet opplag på 47.600, har nå i januar 2013 vært utgitt i et kalenderår og oppfyller vilkårene for å være med i opplagsberegningen.

Klagenemnda legger etter dette til grunn at Amedia eier 13 av 19 aviser i regionen Østviken. Når Aftenposten medregnes ved opplagsberegningen vil Amedia ha omkring 63 prosent av dagsopplaget i medieregionen.

Andre medier

Nemnda legger også en viss vekt på at andre medier som tv, radio og nettbaserte publikasjoner er tilgjengelige. Den viser til at mediebruken er i endring ved at digitale medier tar over mer og mer av mediehverdagen og informasjonsbehovet til publikum.

Klagenemnda besto av leder Ørnulf Røhnebæk, nestleder Arne H. Krumsvik og Tore Lunde. Nemndsmedlem Karin Fløistad erklærte seg inhabil på grunn av forbindelse til Amedia som advokat.

Powered by Labrador CMS