Dagens Næringsliv ønsker at politiet igjen ser på saken der to ansatte ble trakassert via anonyme sms-er.
Dagens Næringsliv ønsker at politiet igjen ser på saken der to ansatte ble trakassert via anonyme sms-er.

Anonym trakassering:
DN har bedt politiet gjenoppta saken

Bekrefter kontakt mellom mediehusene der Journalisten har fortalt om anonym trakassering.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har et sterkt ønske om å komme til bunns i denne saken, og det var naturlig å ta kontakt med det andre mediehuset i kjølvannet av Journalistens siste saker, skriver Dagens Næringsliv-sjef Amund Djuve i en e-post til Journalisten.

To kvinner, tidligere ansatt i DN, fortalte i fjor høst Journalisten om grov trakassering via anonyme sms-er med ukjent avsender. Hendelsene strakte seg fra 2014 til 2018.

Avsenderen hadde kjennskap til interne forhold i redaksjonen.

I februar fortalte to andre kvinner om lignende opplevelser i et annet stort norsk mediehus. De mottok grovt trakasserende brev, fra en avsender med kjennskap til interne forhold i redaksjonen, i en periode på flere år fra slutten av 1990-tallet.

Da de leste om hendelsene i DN, reagerte kvinnene på det de anser som lignende ordlyd i de ulike meldingene.

Nå bekrefter DN at de tok grep etter Journalistens dekning.

Har kontaktet politiet

HR-direktør Helga Bollmann Leknes i DNs eierkonsern NHST bekrefter overfor Journalisten at de tok kontakt med det andre mediehuset. Hun opplyser også at de har bedt politiet se på saken igjen, foreløpig uten formell respons.

Hun viser til sjefredaktør Djuve i DN for videre spørsmål.

Djuve bekrefter også kontakten, med det andre mediehuset og med politiet. Han skriver at det var naturlig å ta kontakt med det andre mediehuset etter Journalistens saker.

– Utover dette overlater vi etterforskningen til de som skal gjøre dette – politiet. Og vi har igjen anmodet politiet om å etterforske, skriver Djuve.

Begge trakasseringssakene ble i sin tid anmeldt til politiet, men henlagt.

Journalisten har stilt flere spørsmål til Djuve, om hva kontakten med det andre mediehuset har gått ut på, om DN nå har en formening om at det kan være samme gjerningsperson i de ulike sakene, og om DN har kontakt med de tidligere ansatte som opplevde trakasseringen. Han har ikke svart på disse.

Ikke hørt fra DN

«Nina», som fortalte Journalisten om å ha mottatt flere hundre trakasserende meldinger, sier at hun ikke har hørt noe om bevegelsene i saken fra sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg blir glad for at DN gir uttrykk for at de tar saken på alvor, når de fremdeles forsøker å komme til bunns i hvem avsenderen kan være. Men jeg reagerer på at jeg skal få vite om dette via media, og ikke blir kontaktet av DN selv, sier hun til Journalisten.

Fotojournalist Marte Christensen, som fortalte om å ha mottatt to trakasserende meldinger, sier at det er flott å høre at DN har tatt saken til politiet igjen.

– Det vil være en lettelse hvis man kommer til bunns i saken, sier Christensen.

Stille fra politiet

Trakasseringstilfellene kan være straffbare, i henhold til straffeloven § 266, om hensynsløs atferd – med strafferamme på inntil 2 år, eller § 266 a, om alvorlig personforfølgelse – med strafferamme på inntil 4 år.

Sistnevnte paragraf kalles ofte «stalking-paragrafen», og er forbeholdt de mer alvorlige tilfellene av hensynsløs atferd.

Journalisten har over tid forsøkt å få svar fra Oslo politidistrikt på om det kan være aktuelt å gjenoppta saken, også etter at DN bekreftet sin egen henvendelse til politiet.

Det har ikke lyktes å få svar.

Powered by Labrador CMS