Amund Djuve lover å gå gjennom avisens rutiner. Det er uvisst om hendelsen vil få konsekvenser for journalisten. Foto: Birgit Dannenberg
Amund Djuve lover å gå gjennom avisens rutiner. Det er uvisst om hendelsen vil få konsekvenser for journalisten. Foto: Birgit Dannenberg

DN-journalist smugleste rettsdokumenter

Nå ventes oppvask.

I nesten to timer satt en journalist fra Dagens Næringsliv alene igjen i rettsalen og smugleste den ene partens rettspapirer. Det skriver VG. Papirene var blitt liggende igjen på den ene partsplassen etter at retten ble hevet og aktørene forlot rettssalen.

Sorenskriver Geir Engebretsen reagerer på det som har skjedd. Han forteller til VG at hele episoden ble tatt opp av kamera i rettssalen. Sorenskriveren karakteriserer det hele som tillitsbrudd.

Tingretten vil vurdere hvilke prinsipper og bestemmelser som er brutt. Samt gå i dialog med DN. Avisen ved ansvarlig redaktør Amund Djuve har til i dag på å komme med en uttalelse til tingretten.

- Vi har tatt dette opp med den aktuelle journalisten og forklart at dette var uakseptabel oppførsel. Jeg har også skrevet til retten og beklaget på vegne av avisen, samt tilbudt meg å komme og redegjøre nærmere om saken, sier Djuve til VG.