UENIGE: Klubbleder i DN, Åsne Haugli, og konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST. Foto: Kathrine Geard
UENIGE: Klubbleder i DN, Åsne Haugli, og konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST. Foto: Kathrine Geard

DN-ansatte kritiserer tapping

Redaksjonsklubbens leder misliker at overskuddene fra flaggskipet DN har holdt NHSTs risikable tapsprosjekter flytende.

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NJ-klubbleder Åsne Haugli står i lokaler med buet vindusrekke som kan minne om en skipsbro i Dagens Næringsliv, tidligere Norges Handels- og Sjøfartstidende. Ved siden av seg har hun DNs “reder” Gunnar Bjørkavåg. Klubblederen og konsernsjefen i eierselskapet NHST Media Group er på kryssende kurs.

DN er pengemaskin for NHST. Siden årtusenskiftet har konsernet brukt hundrevis av millioner kroner på risikable og kostbare prosjekter i inn- og utland, spesielt på Recharge, Smartcom, NHST Events og Nautical Charts. Samlet har disse virksomhetene tapt godt over 100 millioner kroner bare siden 2010.

Nå går Haugli ut med kritikk av denne pengebruken.

– Absurd og demotiverende, mener hun.

– Hun har lite å klage over, sier Bjørkavåg.

God butikk

Tabellen under viser hvor avhengig NHST er av sitt viktigste datterselskap. Siden Amund Djuve ble ansatt som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i 1999 har DN gått i pluss med totalt 1,07 milliarder kroner før skatt. I samme periode har NHST og Bjørkavåg, som fikk jobben som konsernsjef i 2000, i sum levert 428,1 millioner kroner i årsresultat før skatt.

Tallene har Journalisten hentet inn fra NHSTs og DNs årsregnskaper.

Mediekonsernet har brukt så mye penger på andre og til dels svært ulønnsomme prosjekter at regnskapene - uten overskuddene til DN - ville vist tosifrede millionbeløp i minus hvert eneste år siden årtusenskiftet. I sum ville NHST uten DN ha gått med et underskudd på 640 millioner kroner før skatt i perioden 1999-2013.

Saken fortsetter under tabellen. Sett markøren på søylene for å se tall for de enkelte årene og virksomhetene.

NHST med og uten DN | Create Infographics


Svakt 2013

NHST la nylig fram foreløpige regnskaper for 2013. I fjerde kvartal gikk konsernet med 14,3 millioner kroner i minus, før skatt. På årsbasis ligger resultatet faretruende nær null. Fire av de fem forretningsområdene gikk med til dels store tap. NHST satt igjen med beskjedne 7,2 millioner kroner, mot 40,1 millioner året før.

NHST ble igjen reddet av det femte driftsområdet, DN. Konsernets flaggskip oppnådde sitt beste driftsresultat siden 2000, og leverte et årsresultat før skatt på 102 millioner kroner. Med andre ord ble 94,8 millioner svidd av andre steder i konsernet i fjor.

Konsernbidrag

Regnskapstallene viser også et annet interessant forhold. NHST-konsernet henter DNs årlige overskudd gjennom såkalte årlige konsernbidrag. Det er betyr at pengene regnskapsmessig overføres fra datterselskapet til morselskapet.

De endelige regnskapene for 2013 er ikke offentliggjort, men i 15-årsperioden fra 1998 til 2012 satt DN igjen med totalt 790,7 millioner kroner på bunnlinjen. NHST overførte i samme periode 804,2 millioner fra DN, altså mer enn DNs netto overskudd disse årene.

Ansatte murrer

Journalisten kjenner til at ansatte i DN er provosert av at NHST svir av så mye penger som er skapt ved hjelp av god journalistikk og solid drift i det største datterselskapet.

På spørsmål om redaksjonsklubben har foretatt seg noe i sakens anledning, svarer Haugli:

– Vi har jo ikke gått i demonstrasjonstog rundt styrerommet. Vi forventer at DNs ledelse snakker DNs sak i styremøtene, og vi har jo også våre ansatterepresentanter der. Men det føles jo litt absurd at eieren vår over så mange år sitter og tjener masse penger med den ene hånden og taper dem med den andre.

Stram linje

Haugli understreker at de ansatte i DN de siste årene ikke har opplevd så dramatiske spare- og nedskjæringstiltak som mange andre redaksjoner. Men tidvis har DNs ledelse kjørt en ekstra stram linje for å holde kostnadene nede.

– Vi har fra tid til annen hatt strenge begrensinger på overtid og reisevirksomhet. Vi har hatt folk i permisjon som ikke blir erstattet, med et spesielt hardt arbeidspress som følge. I perioder har vi hatt ansettelsesstopp. I slike perioder vekker det jo hoderysting blant DN-ansatte at våre eiere er så dedikerte til risiko og tapsprosjekter. Slike innstramninger rammer muligheten til å gjøre skikkelig god jobb. Da er det litt demotiverende å se hvordan konsernet disponerer, over så lang tid.

Vil beholde mer

– Hvordan mener du at pengene burde vært brukt?

– Det kunne vært en nærliggende tanke å sette mer ressurser inn i eget flaggskip, for å gjøre DN enda mer uslåelig enn det vi er.

– Har du noen oppfatning av hva som bør gjøres med NHSTs tapsprosjekter?

– Dette synes jeg ikke jeg skal si noe om.

Diplomatisk Djuve

DN-sjef Djuve er diplomatisk når Journalisten spør om hans kommentar til NHSTs bruk av pengene som er tjent av DN. Han skriver i en epost:

Mitt ansvar er både å sørge for at vi lager en best mulig avis til leserne, samt at vi driver lønnsomt og oppfyller de forventningene eierne har til resultater. Jeg synes vi ofte lykkes i å lage gode aviser, og i fjor hadde vi også et godt resultat. Hvordan eierselskapet NHST disponerer DNs overskudd, er opp til NHSTs ledelse og styre.”

Djuve henviser til konsernsjef Bjørkavåg for spørsmål om NHSTs øvrige datterselskaper.

Forstår ikke

Bjørkavåg sier at han har problemer med å forstå at det er frustrasjon i DNs redaksjon over NHSTs pengebruk.

– Det er en bisarr innfallsvinkel å si at pengene har forsvunnet fra DN. Det er vel ingen avis i Vest-Europa som det er blitt satset så mye på i disse årene?

Konsernsjefen avviser at det har vært snakk om en årelating eller melking av DN for å satse på andre prosjekter. Han viser til at konsernstyret foretar selvstendige businessvurderinger for nye satsinger.

– Vi baserer oss ikke på at vi har penger fra DN til å bruke. Jeg forstår at folk - særlig aksjonærer - kan være skuffet over at resultene i andre selskaper enn DN er for dårlige. Men vi har altså satset mest av alt på DN.

– Alle kuttet

Konsernsjefen har følgende kommentar til redaksjonsklubbens kritikk av stramme kostnadstøyler i DN:

– Hvilken virksomhet strammet ikke inn under finanskrisen? Vi har ikke kjørt like stramt før eller etter kuttene i 2009 og har trappet opp gjennom 2013. Særlig mot DN Lørdag.

Les også på journalisten.no om hvorfor konsernsjef Bjørkavåg mente at DN måtte forbedre seg som redaksjonelt produkt, og om hans vurdering av framtidsutsiktene for NHSTs mange virksomheter.

Powered by Labrador CMS