DN-journalist må vitne

Etter tre rettsrunder ser det ut til at Økokrim får viljen sin.

Det begynte med artikkelen “Frykter at DNO rakner” på DN.no i august 2007. Den ble ifølge NA24 sentral i etterforskningen av en investor.

I fjor sommer ble investoren tiltalt og DN Nye Mediers journalist Cecilie Langum Becker og redaktører innkalt til vitneavhør. Bakgrunnen var at artikkelen i DN ble basert på et brev fra det som skulle fremstå som bekymrede DNO-investorer.

DN fikk brevet samme dag som det ble skrevet, og like før publisering av artikkelen, ble en annen investor tipset om å selge DNO-aksjer.

Kildevernet

Da DN Nye Medier måtte møte til avhør hos Økokrim var det ifølge redaktør Svein-Thore Gran flere spørsmål de ikke ville svare på. Mediehuset påberopte seg kildevernet. Dette kildevernet har i ettertid vært til behandling i tre rettsinstanser, og fredag avgjorde Høyesterett med tre mot to stemmer at journalist Becker må vitne i saken mot investoren.

– Vi mener at det er viktig for saken at hun vitner, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim. Han ønsker at journalisten skal forklare seg om dialogen med kilden i anledning brevet.

DNs advokat Vidar Strømme sier at han ikke vet hva dommerne har lagt til grunn for å komme fram til resultatet de gjorde da selve kjennelsen er til korrektur og dermed står begge parter uten domspremisset.

Det er uklart om DN vil anke dommen videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.