NAV lettet over PFU-seier

Fellelsen er et prestisjenederlag for NRK, sier PR-rådgiver.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) felte torsdag NRK for Brennpunkt-dokumentaren «NAV: Diagnose mens du venter». Også andre sendeflater i NRK, som Dagsrevyen og Dagsnytt, som omtalte saken var en del av klagen, og ble derfor felt.

Ugreit

Kommunikasjonsdirektør Hege Turnes i NAV er fornøyd og lettet over at klagen vant fram.

– Jeg er glad for at PFU sier at den behandlingen vi fikk ikke var grei, sier Turnes.

Hun mener det er viktig at mediene følger med på NAV som en stor samfunnsinstitusjon. Men sier at etaten ikke kan utsettes for faktafeil og manglende samtidig imøtegåelse, som PFU har konkludert med i dette tilfellet.

– Det å sende et program som var full av faktafeil og som skaper inntrykk av at vi ikke har kontroll på noe vi har kontroll på er ikke greit.

Skryt

Programredaktør Lars Kristiansen i NRK er ansvarlig for Brennpunkt. Han fulgte diskusjonen i PFU, men er ordknapp med å kommentere fellelsen fordi han ikke har fått den endelige uttalelsen ennå.

– Generelt vil jeg si at vi aldri har fått så mye skryt for en dokumentar vi er felt på tidligere, sier Kristiansen.

– Nå høres det ut som du tar lett på en PFU-fellelse?

– Nei, vi tar fellelsen tungt for det er en sak vi har jobbet grundig med.

Prestisjenederlag

Det er PR-rådgiver Anders Cappelen som har forfattet NAVs klage. Han mener at fellelsen er et stort prestisjenederlag for NRK.

– Vi snakker om at det både er Dagsrevyen, Dagsnytt, Brennpunkt og nrk.no som er felt her, sier Cappelen.

PR-mannen, som de siste årene har spesialisert seg på å skrive PFU-klager på vegne av andre, er godt fornøyd med utvalgets arbeid.

– Dette er et grundig, godt og solid PFU-arbeid. For noen år siden syntes det som om utvalgsmedlemmene ikke leste sakspapirene. Nå er det ikke slik lenger. Når Henrik Syse under diskusjonen viser til noe som står i vedleggene i klagen er det betryggende sett fra klagers side.

Kristiansen vil ikke kommentere uttalelsen om at fellelsen er et prestisjenederlag før han har lest uttalelsen.

Innsalg i eget hus

NAVs kommunikasjonsdirektør mener at det reiser prinsipielle problemstillinger at opplysningene i Brennpunktprogrammet ble brukt videre i andre NRK-sendeflater som Dagsrevyen og Dagsnytt.

– Slike innsalg blir veldig spisset, og da blir det enda mer upresist og uriktig. Spørsmålet er om man gjør de samme kritiske vurderingene når man promoterer egne programmer, sier Turnes.

Under diskusjonen i PFU ga journalistrepresentant Martin Riber Sparre uttrykk for at han mente NAV ikke hadde bidratt til å klargjøre saken.

– For meg fremstår det som at NAV dels selv er skyldig i at ting har blitt uklart. De har ikke bidratt til sakens opplysning, slik jeg ser det, sa Sparre.

– At NRK-journalistene har gått seg vill i opplysningene og nyansene synes jo åpenbart, men de har ikke fått den hjelpen man skulle forvente av et organ som NAV, mener jeg.

Turnes avviser at NAV ikke har bidratt til å opplyse saken.

– Sparres innspill bidro til å få belyst hele diskusjonen i PFU, men at vi ikke forsøkte å påvirke saken tidligere stemmer ikke.

Kommunikasjonsdirektøren sier at NAV fikk se programmet to ganger før det ble sendt. De ga beskjed om feil begge gangene, men også det endelige programmet inneholdt også altså feil, ifølge PFU.

Powered by Labrador CMS