Anders Opdahl i Nordlys er ikke fornøyd med hvordan debatten under en artikkel utviklet segFoto: Lars Åke Andersen
Anders Opdahl i Nordlys er ikke fornøyd med hvordan debatten under en artikkel utviklet segFoto: Lars Åke Andersen

Vil knuse kneskåler

Noen ganger må debatten holdes i tøyle.

Nettdebatten går av og til friskt for seg. Så når Nordlys publiserer artikkel om bygdefolket i Dyrøy kommune som jaget litauiske dieseltyver, åpner en strøm av forslag om hva folk burde gjøre med dem og gjerne andre tyver fra Øst-Europa.

Trusler

Gikk de ikkje an å kakke døm litt i kneskåln me et spætt? spør Bengt Johnsen.

Håpløst, hær må hardere konsekvenser til for å bøte med problemet! slår Jan Erik Dalbu fast.

(…) men var jo egentlig synd det “kun var bilden det gikk ut over … mener Bjørn Heitmann.

Går det ikke an å få knut armer å bein på disse jævlene som kommer hitt bare for å tømme oss for verdier (…) undrer Frank Roger Løvaas.

Både direkte og indirekte forslag til vold mot andre.

Tabbe

Sjefredaktør Anders Opdahl skriver i en epost at dette ikke er en debatt Nordlys lever godt med. Han forteller at debatten modereres i etterkant. Samtidig gjøres en skjønnsmessig vurdering om saken fortjener kommentarfelt.

– Dette var en feilvurdering, sier han og legger til: – Vi skjerper rutinene, og har etablert en debattredaksjon med egen redaktør.

Debattredaktør Øystein Barth-Heyerdahl i Nordlys hadde ikke sett de aktuelle innleggene før Journalisten tar kontakt. Han erkjenner at noen ganger kan det gå over stokk og stein og at redaksjonen må prøve seg fram og lære.

– Og så vil vi fortsette å etterhåndsmoderere debatten, sier han til Journalisten. Barth-Heyerdahl utgjør halvparten av debattredaksjonen til Nordlys. Selv ble han konstituert som debattredaktør i november.

Krav

Han forteller om en offensiv satsing på debatt- og kommentarjournalistikk, og generelt ytringer fra hele Nord-Norge. Oppfatningen i Nordlys er at den umiddelbare reaksjonen brukerne har mulighet til å gi på nett, er viktig.

– Det stiller en del krav. Blant annet til hvilke artikler det er åpen debatt på. Saker som denne er en av dem det ikke burde vært debatt under. Særlig når vi nå ser hvordan det utvikler seg.

Debattredaktøren sier at de i Nordlys har et par merker å navigere etter. Artikler som omhandler rettssaker, eller som omhandler rasisme eller kan gi grobunn for rasistiske kommentarer, stenges.

– Vi gjør feil vi også, men dette er jo en problemstilling for hele Medie-Norge. Derfor følger vi med på det andre aviser gjør. Som å stenge debatten om natten. Det har vi ikke mulighet til i dag, men vi sjekker nå mulighetene for å få det til.

Så langt har kun 10 debattanter blitt utsengt fra nettdebatten. Barth-Heyerdahl sier at 99,5 prosent av alle kommentarer holder seg innenfor god folkeskikk.

Ikke lovbrudd

Førsteamanuensis Bjørnar Borvik ved det juridiske fakultet, Universitet i Bergen sier han ikke oppfatter utsagnene som ulovlige.

- Jeg har vel i utgangspunktet også vansklig for å tro at dosse utsagnene kan tolkest slik at de blir oppfattet som trussler i strafferettslig forstand. Det framgår av straffeloven § 227 at ytringene, for å være omfattet av straffebudet, må vere eignet til å framkalle alvorlig frykt.  Etter mitt syn må en derfor ta høyde for at ytringene er framsatt i en nettdebatt.

Han mener det er mest nærliggande å karakterisere dem som tøysesnakk.  Men sier også at slike ytringer selvsagt kan bli omfattet av straffebudet dersom de framsettes i en annan sammenheng og av personer som tidligere har vist vilje til å utføre kriminelle handlinger.