Bent Høie leder Høyres arbeid med nytt partiprogram for den kommende stortingsperioden. Foto:Tomas Moss/icu.no/Høyre
Bent Høie leder Høyres arbeid med nytt partiprogram for den kommende stortingsperioden. Foto:Tomas Moss/icu.no/Høyre

Åpent om NRK-lisens

Høyres programkomité vil gå nøye inn i mediepolitikken.

På landsmøtet i 2009 gikk Høyre inn for å avskaffe TV-lisensen og finansiere NRK over statsbudsjettet. Det skjedde etter at Torbjørn Røe Isaksen og Ine Marie Eriksen Søreide fremmet et forslag som vant frem med 156 mot 107 stemmer. Høyres ledelse, samt mangeårig mediepolitisk talsmann Olemic Thommessen, ble nedstemt.

Tidlig

Tre år senere seiler spørsmålet om finansiering av NRK på nytt opp i partiet. Programkomitéen legger frem sitt første utkast i månedsskiftet september/oktober. Komitéleder Bent Høie kan ikke kommentere hvilken holdning det gås inn for i utkastet.

– Det er for tidlig å si noe om fordi vi ikke har kommet til det kapittelet ennå.

Dermed er det fortsatt åpent hva partiet som ifølge meningsmålinger kan komme til regjeringsmakt neste høst, vil mene.

Utvikling

– Det er et spørsmål som skaper diskusjon fordi det er uenighet rundt det, sier Høie.

Han legger til at komitéen vil gå grundig inn i de mediepolitiske spørsmålene som følge av utviklingen på feltet de siste årene.

André Støylen er et av de 12 andre medlemmene i programkomitéen. Han sier også at det er ulike synspunkter rundt lisens i Høyre, og viser til 2009-avstemningen som bevis for det. Slik tror han også det fortsatt er.

– Det er et område jeg antar det vil bli debatt om på landsmøtet neste år, sier Støylen.

Han ser argumenter både for og mot lisens, men vil ikke flagge sitt standpunkt offentlig utenfor komitéen ennå.

– Den teknologiske utviklingen går i retning av dagens formulering. Men behovet for norsk innhold er ikke blitt mindre de fire siste årene. Argumentet for lisens er at det vil sikre uavhengigheten.

Landsmøte

Heller ikke Høie sier klart hva han mener i dag.

– Jeg stemte for å avskaffe lisensen i 2009. Det var min holdning den gangen.

Unge Høyre skriver på sine nettsider at de er mot lisensfinansiering. Leder Henrik Asheim sitter også i programkomitéen.

Tidligere Høyre-statsråd, og nåværende Civita-leder Kristin Clemet skrev i fjor en bloggpost der hun går inn for å beholde lisensen.

Utkastet til program for stortingsperioden 2013-2017 sendes ut på høring i partiet til høsten. Deretter går det tilbake til komitéen, som legger fram sitt endelige forslag i løpet av januar.

Høyres landsmøte avholdes 3.-5. mai neste år.

Powered by Labrador CMS