Arne Treholt Foto: Kathrine Geard
Arne Treholt Foto: Kathrine Geard

Medie-Norge anker til Høyesterett

Vil ha opptakene fra Treholt-saken.

Et samlet Medie-Norge står på kravene og kjemper videre mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å få utlevert opptakene fra rettssaken mot Arne Treholt.

I slutten av august ble det klart at PST ble pålagt av Oslo tingrett å utlevere kopi av lydopptakene fra den åpne delen i Treholt-saken.

Krenker EMK

Den lukkede delen av rettssalen ble overlatt til Borgarting lagmannsrett å avgjøre. På tampen av november ble det klart at lagmannsretten ga PST medhold og tok ikke pressens ønske om utlevering til følge. Retten mente da at det ikke var grunnlag i straffeloven for å gi innsyn i materialet.

Mediene som består av NRK, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Aftenposten, Dagbladet, VG, Dagsavisen, TV 2, Nettavisen, P4, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende, Vårt Land, Bladet Nordlys, Stavanger Aftenblad, Morgenbladet, Klassekampen og Utrop mener gjennom NRK-advokat Ane Stokland at det foreligger feil i lagmannsretten rettsanvendelse.

Pressens hovedanførsel er at nektelse av innsyn vil medføre en krenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, skriver Stokland i anken som er lagt ut på Norsk Redaktørforenings nettsider.

Inngrep i ytringsfriheten

Mediene mener at lagmannsretten ikke har foretatt en vurdering ut fra EMKs artikkel 10 om ytringsfrihet.

– Etter EMKs artikkel 10 vil det å nekte pressen innsyn i en sak av så stor allmenn interesse være et inngrep i ytringsfriheten, skriver Stokland.

Videre argumenterer advokaten at lagmannsretten har besluttet ikke å prøve spørsmålet om det foreligger krenkelse av EMKs artikkel 10.

Lang prosess

Tingretten sendte saken til lagmannsretten for å vurdere om opptakene fra den lukkede delen av rettssaken skulle nedgraderes siden det i sin tid var lagmannsretten som gjorde disse opptakene. Samtidig anket PST dommen fra tingretten til lagmannsretten.

Nå står mediene igjen med at retten ikke vil utlevere opptakene, ikke engang fra den delen av rettssaken som gikk for åpne dører. Nesten alt, utenom det mest personlige, ble det gjort opptak under rettssaken mot Arne Treholt i 1985. Den åpne delen at rettssaken har ikke vært gradert, men likevel har PST avvist å utlevere kopier av disse opptakene.

Kampen om lydopptakene ble påbegynt av NRK i 2006 og senere revitalisert av en samlet presse etter utgivelsen av Geir Selvik Malthe-Sørensens bok «Forfalskningen».

Vaktbikkja

Avsløringene i boken, om blant annet ulovlig overvåking av Treholts leilighet, mener Stokland gjør kravet om utlevering til prinsipiell.

– Fordi den handler om de grunnleggende prinsippene for pressens rolle i et demokratisk samfunn. Den handler om pressens mulighet for å utøve sin avgjørende rolle som «offentlig vaktbikkje» som kontrollerer at myndighetene ikke misbruker den makten de er tildelt.

Advokaten argumenterer også at det skal tungtveiene grunner til for at man skal tillate inngrep etter EMKs artikkel 10. Og viser til at Treholt-saken er av så stor interesse at informasjonen her burde tilflyte pressen.

I anken reageres det også på Gjenopptakelseskommisjonens manglende åpenhet. Blant annet gjennom å avslå åpne høringer med avhør av vitner.

PST og befolkningen

Også PSTs motvilje til å utlevere opptak som ikke lenger er graderte stusser medienes advokat over. Særlig med tanke på at PST er avhengige av å ha tillit i befolkningen.

– At PST ikke ser verdien av åpenhet i denne saken, og hva manglende åpenhet gjør med tilliten til PST, er forunderlig.

Påstanden fra mediene går ut på at de gis tilgang til hele opptaksmaterialet fra straffesaken, og at dette inkluderer opplesningen av selve dommen.

Powered by Labrador CMS