- Anklagene om sensur er absurde

KOMMENTAR: “Norge” har ikke tilsvarsrett, svarer kulturredaktøren i Dagens Nyheter.

Publisert Sist oppdatert
Anklagelserna om censur är absurda. Det handlar om en debattartikel, underskriven av tre företrädare för organisationer, som har fått vänta på publicering – i sällskap med många andra artiklar.  

Det händer tyvärr ganska ofta på grund av papperstidningens utrymmesmässiga begränsningar. Det är givetvis viktigt att enskilda skribenter som anklagas eller apostroferas i DN får bemöta det som står om dem; detta gäller sedan i fallande skala om det handlar om företrädare för mer eller mindre inflytelserika organisationer eller partier.

I detta fall noterar jag att den person som i Henrik Arnstads artikel omnämns som författare tlll en rapport från Civita inte har hört av sig och bett att få skriva. Hade han gjort det hade hans inlägg givetvis publicerats med skyndsamhet.

Svenska kultursidor är av tradition främst ett forum för enskilda skribenter med fria röster, inte ett utrymme för organisationer och politiska partier. Det är en ordning som jag anser bör bevaras. Jag ser fram mot en vidare debatt i denna för tillfället mycket laddade fråga, men “Norge” har inte replikrätt.
Powered by Labrador CMS