Full åpenhet om bonuser

Ledelsen og styret i Hjemmet Mortensen endrer politikk, etter press fra de ansatte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Dette er veldig positivt. Vi er godt fornøyd med utviklingen, sier Katrine Strøm, fellestillitsvalgt for journalistene i HM Media, etter avklaring i styret tirsdag. Budskapet fra styrelederen er at det nå blir full åpenhet rundt bonusene til toppsjefen og andre ledende ansatte i ukebladkonsernet.

2. september krøp administrerende direktør Anne Britt Berentsen til korset og besluttet å betale tilbake hele lønnstillegget sitt i kriseåret 2009. Tillegget på 229.000 kroner inkluderte en uspesifisert bonus. Beslutningen om full åpenhet kom etter sterke reaksjoner blant de ansatte.

Hemmelighetskremmeri

På styremøtet i Hjemmet Mortensen tirsdag fastslo styreleder Torsten Bjerre Rasmussen at styret vil bli informert om framtidige lederbonuser i selskapet. Til nå har det vært totalt hemmelighetskremmeri rundt de årlige bonusutbetalingene. Verken styremedlemmene eller tillitsvalgte er blitt informert om størrelsen på bonusene til administrerende direktør og andre i HMs øverste ledelse. Berentsen og Bjerre Rasmussen var ikke villig til å oppgi størrelsen på Berentsens bonus i 2009, da Journalisten ba dem om dette i slutten av august.

Andre store medieselskaper, som Schibsted og Media Norge-bedriftene, kjører full åpenhet om bonuser i sine årsregnskap.

– Vil være åpenhet

Nå er tonen en annen, både fra administrerende direktør og styrelederen.

– Det er riktig at det har vært styremøte i HM i dag, der det også var en diskusjon om administrerende direktørs kompensasjon. Jeg opplever at vi hadde en god dialog i styret. For øvrig vil jeg be deg ta direkte kontakt med styreleder Torsten Bjerre Rasmussen, var tilbakemeldingen fra Berentsen tirsdag ettermiddag.

– Vi har i dag avholdt et konstruktivt styremøte. Ja, det vil framover være åpenhet rundt administrerende direktørs lønns- og bonusforhold, sier Bjerre Rasmussen.

Han bekrefter samtidig at åpenheten også vil omfatte eventuelle bonuser til andre ledende ansatte i Hjemmet Mortensen, dersom styret ønsker slik informasjon.

Ba om kriterier

I slutten av august varslet de tillitsvalgte et initiativ overfor ledelsen, for å få oppklart hvilke kriterier som gjelder for bonusutbetalinger i selskapet. Alle klubblederne i HM Media sendte et brev til Berentsen med en rekke spørsmål om ledelsens lønns- og bonusforhold.

– Vi fikk et svar fra Berentsen, med forslag til hvordan vi skulle gå fram videre internt. Det er i ferd med å skje, og det er bra. Det administrerende direktør og styrelederen nå sier er et veldig positivt signal. Vi kommer til å følge opp i de interne foraene der det er mest naturlig å behandle slike saker. I tillegg til styret er samarbeidsutvalget et naturlig sted å starte. Der møtes representanter for ledelsen og klubbene, sier Katrine Strøm.

Hun roser både Berentsen og Bjerre Rasmussen.

– Etter at saken ble kjent i august var styrelederen rask ute med en melding til alle på intranettet vårt, om at han så behov for å følge opp saken i styret.

Blir gjennomgang

De to ansatterepresentantene som for tiden har stemmerett i HM-styret, er samtidig klubbledere i henholdsvis Parat (kontoransatte) og Grafisk Klubb.

– Jeg har egentlig ikke lyst til å kommentere denne saken. Den hører hjemme i styret. Men jeg kan si at det nå blir en gjennomgang av bonusene til andre ledende ansatte i HM, og dette vil de tillitsvalgte bli informert om. Det er alltid bra med åpenhet, slik at vi unngår splid og faenskap, sier Trond Rekdahl, leder av Grafisk Klubb i HM og styremedlem siden 1998.

Powered by Labrador CMS