Mediefolk:

– Jeg for­la­ter TV 2 et­ter åtte fan­tas­tis­ke år. Som jour­na­list har jeg vokst opp i ka­na­len, sier Anne So­fie Men­gaa­en Ås­gard.
– Jeg for­la­ter TV 2 et­ter åtte fan­tas­tis­ke år. Som jour­na­list har jeg vokst opp i ka­na­len, sier Anne So­fie Men­gaa­en Ås­gard.

TV 2-pro­fil an­satt som krim­re­por­ter i Avisa Oslo

– Mye som fore­går in­nen­for krim­fel­tet i ho­ved­sta­den som folk ikke er klar over.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg ser frem til å bli en del av det nye laget i Avisa Oslo. Det er mye som fore­går in­nen­for krim­fel­tet i ho­ved­sta­den som folk ikke er klar over, og det vil den­ne avi­sa gjø­re noe med. Det gle­der jeg meg til å bi­dra til, sier Anne So­fie Men­gaa­en Ås­gard i en pressemelding.

I dag ble det klart at TV 2-pro­filen er an­satt som krim­re­por­ter i Avisa Oslo.

29-åringen er født og opp­vokst i Oslo og har job­bet som jour­na­list i Var­den og TV 2. I sist­nevn­te også som ny­hets­an­ker. En kor­te­re pe­ri­ode har hun også job­bet som jour­na­list i «Svin­del­je­ger­ne», som Monster har produsert for TV3.

Men­gaa­en Ås­gard er ut­dan­net jour­na­list ved Høg­sko­len i Oslo (nå Oslo Met) og University of Cen­tral Lan­ca­shire. Hun er i ferd med å ta siste av­de­ling jus ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

– Jeg for­la­ter TV 2 et­ter åtte fan­tas­tis­ke år. Som jour­na­list har jeg vokst opp i ka­na­len, men når det duk­ket opp en mu­lig­het til å få bli med på den spen­nen­de jour­na­lis­tis­ke sat­sin­gen i AO, måt­te jeg hive meg på, sier Men­gaa­en Ås­gard.

Avisa Oslos ny­hets­re­dak­tør Han­ne Taa­lesen legger til:

– Med Anne So­fie på laget får vi en er­fa­ren re­por­ter med stor ka­pa­si­tet med på laget i Avisa Oslo. Jeg er utro­lig glad for at hun vil ren­dyr­ke krim­jour­na­lis­ten i seg og bli med på den­ne sat­sin­gen. Jeg kjen­ner Anne So­fie godt fra ti­den i TV 2 og vet at vi får en kunn­skaps­rik og de­di­kert jour­na­list til Avisa Oslo.

Powered by Labrador CMS