Vil endre regionsbegrensningene

Medieeierskapsutvalget foreslår å løfte dem ut av loven, og over i forskrift.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Ekspertutvalget som har gjennomgått medieeierskapsloven går inn for flere endringer i reguleringen gjennom medieeierskapsloven. Det kom fram da utvalget overleverte sitt forslag til kulturminister Anniken Huitfeldt tirsdag formiddag. 

Ifølge en pressemelding fra Kulturdepartementet foreslås blant annet:

• at elektroniske medier blir integrert og regnet med i de tradisjonelle mediemarkedene

• at systemet for avgrensningen av markedene endres. Markedene blir ikke forhåndsdefinerte slik som de blir i dagens lov

• at dagens eierskapsgrense på 33,3 prosent på nasjonalt nivå delvis videreføres. Arbeidsgruppen foreslår at Medietilsynet ikke skal kunne gripe inn mot kjøp som samlet resulterer i 25 prosent eller mindre av det nasjonale markedet. Mellom 25 prosent og 33,33 prosent foreslås det at tilsynet kan gripe inn. Kjøp som gir en eierandel over 33,33 prosent foreslås det at tilsynet normalt skal gripe inn mot.

• at regulering på regionalt nivå fortsetter, men endres i tråd med det nye systemet for markedsavgresning. De regionale grensene tas ut av loven og reguleres i stedet gjennom forskrift.

• at vertikal integrasjon ikke foreslås regulert gjennom medieeierskapsloven.

Tilsynet skal utrede

Overfor Journalisten utdyper utvalgsleder Mona Søyland at Medietilsynet vil få i oppgave å gjennomgå hvordan reguleringen av regionene skal håndteres i fremtiden. Utvalget forslår regional regulering gjennom kriterier om hva slags nedslagsfelt en publikusjon har, samt hvilke andre medier som opererer i samme region.

– Vi foreslår et par prinsipper for hvordan tilsynet kan definere medieregionene. Etter vår mening er det ikke lenger hensiktmessig å basere medienes posisjon ut fra utgiversted. Vi foreslår å ersatte det med hvem som faktisk leser publikasjonene, altså nedslagsfeltet deres, samt hvilke publikasjoner som opererer i en region.

Ifølge Søyland må Medietilsynet få myndighet til å gjennomgå dagens ti medieregioner i lys av de foreslått prinsippene som foreslås i rapporten.

– Vi tar ikke stilling til om dagens 60 prosent-grense i regionene bør fjernes. Det vi sier er at små markeder bør ha en høyere eierskapsterskel enn større markeder, presiserer Søyland.

Beholder grense

Kulturminister Anniken Huitfeldt sier at regjeringen mener det er riktig å ha en lov om medieeierskap for å sikre mangfoldet i norske medier.

– Det er ikke aktuelt å overføre reguleringen av mediemarkedet til Konkurransetilsynet. Jeg er også enig med ekspertgruppa når de foreslår å beholde grensen for nasjonalt eierskap. Denne grundige utredningen gir grunnlag for et raskt lovarbeid, sier Huitfeldt, uten å ville antyde noen datoheter det fra statsråden.

Det er nå departementet som skal behandle forslagene videre. 

Utredning

Det var i mai fjor at kulturministeren satte ned eierskapsutvalget. Mandatet deres har vært å gå gjennom dagens medieeierskapslov, å vurdere om elektroniske medier bør reguleres i loven og om loven bør utvides til også å gjelde for vertikal integrasjon i mediesektoren. Vertikal integrasjon betyr at samme konsern har kontroll over flere ledd i verdikjeden, som at et TV-selskap også har kontroll over distribusjonsleddet. 

Dagens lov har en eierbegrensning på 33,3 prosent av det nasjonale dagspresseopplaget eller seertall for TV eller radio. Denne grensen var i en periode på 40 prosent, men ble under dagens regjering igjen redusert til 1/3. 

I forbindelse med at TV 2 ble solgt til danske Egmont tidligere i år varslet Huitfeldt ifølge Dagens Næringsliv at hun ikke ønsker å lempe på reglene for mye et medieselskap kan eie.

Ekspertutvalget har bestått av advokat Mona Søyland fra advokatfirmaet Simonsen, professor Øystein Foros ved NHH og professor Tanja Storsul fra Universitetet i Oslo.

 

Powered by Labrador CMS