For første gang veide veksten i de digitale inntektene opp for hele inntektsfallet på papir i 2018, først og fremst på grunn av økte digitale brukerinntektene. Foto: Medietilsynet
For første gang veide veksten i de digitale inntektene opp for hele inntektsfallet på papir i 2018, først og fremst på grunn av økte digitale brukerinntektene. Foto: Medietilsynet

– Stabilt inntektsnivå i norske aviser for første gang siden 2011

Det viser nye tall fra Medietilsynet.

Publisert Sist oppdatert

For første gang siden 2011 har norske aviser en stabil inntektsutvikling. Avisenes driftsinntekter i 2018 var totalt på omtrent samme nivå som året før, viser en ny rapport fra Medietilsynet.

– Det ser ut til at avisene i stadig større grad lykkes med å få abonnentene over på digitale plattformer, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

I 2018 veide den digitale inntektsveksten opp for inntektsfallet på papir, konkluderer rapporten.

Kostnadene øker

– Tallene viser at inntektene holdt seg stabile, samtidig som avisene etter mange år med store kostnadsreduksjoner samlet sett har tillatt seg å øke kostnadene noe. Et flertall av avisene hadde også en stabil eller positiv utvikling i antall årsverk i 2018. Samlet kan disse utviklingstrekkene tyde på at «trykket» har avtatt noe, sier Velsand.

Avisenes samlede driftsresultat ble på litt over 820 millioner kroner i 2018, nesten 70 millioner kroner mindre enn året før.

– Inntektsutviklingen gjør at avisenes lønnsomhet har holdt seg rimelig stabil det siste året. Når vi likevel ser en liten reduksjon i lønnsomheten, er det fordi kostnadene økte noe for første gang siden 2012, sier Velsand.

Papir størst

Selv om de digitale brukerinntektene øker og det digitale skiftet har skutt fart de siste årene, er avisenes papirinntekter fortsatt klart størst, påpeker Medietilsynet. Over 70 prosent av avisenes totale inntekter kom fra papiravisen i 2018.

– Dette viser at utfordringene og omstillingsbehovet for avisene langt fra over, selv om 2018 altså viser en noe mer stabil utvikling enn vi har sett de siste årene. Siden det fortsatt er stor usikkerhet rundt avisenes fremtidige inntekter, blir digitalisering og forretningsutvikling avgjørende for avisene også videre framover, parallelt med fortsatt kostnadsfokus og effektivisering, sier Velsand.

Powered by Labrador CMS