Bråk om klistremerkeannonser

Journalistene i Smaalenenes Avis reagerer sterkt mot avisens bruk av klistremerkeannonser på forsida. Redaktør Jarle Bentzen nekter for å ha hørt noe kritikk.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 19. november kom Smaalenenes Avis med en gul klistremerkeannonse på forsida, plassert over bildet til avisens toppoppslag. Også en gang tidligere i år har samme type annonse vært på forsida, noe som har vakt sterk misnøye i redaksjonen.

– Begge gangene har annonsen dekket over deler av bildet på hovedoppslaget, noe vi mener er helt uakseptabelt. Med slike klistremerkeannonser signaliserer ledelsen at kommersielle hensyn er viktigere enn det redaksjonelle innholdet, kommenterer Bjørn Bjørkli, leder av redaksjonsklubben i Smaalenenes Avis.

Epost til ledelsen

Samtidig som klistremerkeannonsene har dukket opp, har avisen i tillegg hatt annonser på skrå og midt på sidene, på en måte som kan dele de redaksjonelle sakene i to. Misnøyen med dette – men framfor alt klistremerkeannonsene – er ifølge Bjørkli så stor at de har henvendt seg til redaktør Bentzen om denne problemstillingen.

– Redaksjonsklubben har sendt en epost til ledelsen hvor vi tar opp det vi mener er en forkastelig praksis, men Bentzen har svart at dette er en utvikling i måten å selge annonser på som vi bare må forholde oss til.

Redaktøren benekter kontakt

Men redaktør Bentzens versjon er en helt annen enn Bjørklis:

– Jeg har overhodet ikke vært i noen dialog med journalistene om klistremerkeannonsene, og syns det er høyst merkelig at de henvender seg til Journalisten om dette før de kontakter meg. Jeg velger derfor ikke å kommentere denne saken, svarer Bentzen på vår henvendelse.

– Bjørkli hevder ikke bare at redaksjonsklubben har sendt en epost til deg med spørsmål om klistremerkeannonsene, men også at du har svart på denne?

– Det stemmer ikke. Jeg har ikke fått noen formell henvendelse fra redaksjonsklubben, og de eneste jeg har vært i dialog med om dette er den øvrige ledelsen, sier Bentzen.

Har svart på epost

Bentzens utsagn står likevel i skarp kontrast til en epostveksling datert 20. september i år, som Journalisten har fått tilgang til.

Her åpner Bjørn Bjørkli med å skrive «To spørsmål til den redaksjonelle ledelsen fra redaksjonsklubben». Og det ene spørsmålet som klubben konkret tar opp er «klistremerkeannonse over hovedoppslaget på førstesiden».

Eposten er sendt til Bentzen og to øvrige ledere i avisen, og i et svar samme dag skriver Bentzen blant annet «Ja, klistremerker er et nytt produkt. Og vil bli solgt en sjelden gang (…) Hvor lappen plasseres styrer teknikken».

– Ikke minst er det siste veldig betenkelig. Hva hvis forsideoppslaget er av en alvorlig bilulykke eller noe liknende? Skal virkelig en annonse for et eller annet kunne gripe inn i en slik sak? Spør Bjørkli.

Men verken det eller noe annet vil Bentzen svare Journalisten på, ved å gjenta at det ikke har vært noen dialog mellom ledelsen og journalistene i Smaalenenes Avis i denne saken.