Dagspressen faller

Mediebyråene brukte mindre penger på trykte medier årets første ti måneder.

Publisert

Både dagspressen og ukepressen går tilbake på reklamestatistikken til Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO).

Mens dagspressen ved dette tidspunktet i fjor hadde en omsetning fra MiOs medlemmer på like over 2 milliarder kroner, var tilsvarende beløp 31. oktober i år på 1,98 milliarder kroner. Det tilsvarer en tilbakegang på 1,1 prosent. Dagspressen har også mistet markedsandel sammenlignet med i fjor, tilbake 2,7 prosent til 30 prosent.

4,3 pst. ned i ukepressen

I uke- og magasinpressen er det ikke stort bedre. Der falt omsetningen med 4,3 prosent til 323 millioner kroner. Bransjen mistet 0,6 prosent av markedet og hadde per 31. oktober en andel på 4,9 prosent.

– Er dette på vei til helvete for trykte medier, Arne-Inge Christophersen?

– Jeg vil ikke si det så hardt, men isolert er ikke oktober hyggelig for trykte medier, sier MiOs styreleder.

Papirhelvete?

Christophersen viser til at oktober i fjor var en av de beste månedene. I år ligner den ikke. Isolert sett gikk måneden tilbake med 13,4 prosent sammenlignet med 2007.

Den siste tiden er det tydelig at pressen sliter. Tique legges ned som følge av svakere salg, og i bransjen spås det at flere nedleggelser vil komme. Christophersen påpeker at ukepressen som helhet sjeldent påvirkes av konjunkturene, men at det nå er så mange titler i magasinfloraen at inntjeningen hos mange av disse ikke kan forsvare utgiftene.

– Flere av disse vil nok ikke klare seg. Dessuten tror jeg at medier uten pressestøtte kommer til å merke at det har vært større turbulens enn tidligere.

Tv og nett fram

Blant de redaksjonelle mediekanalene i MiOs mediebarometer er det internett som går mest fram. Omsetningen fra mediebyråene gikk fram med nesten 21 prosent til like under 800 millioner kroner. Mediekanalen har nå en markedsandel på 12 prosent, opp 1,3 prosent fra i fjor.

Radio økte med 15 prosent til nesten 300 millioner kroner.

Men vinneren, og den største reklamekanalen i MIO-statistikken er TV som går fram 4,1 prosent og omsatte i årets ti første måneder for over to milliarder kroner. TV har nå 31,1 prosent markedsandel, noe som blant annet kommer av etableringen av nye tv-kanaler og økt TV-seeing.

Ikke helt svart

Den totale omsetningen fra MIO økte med 7,7 prosent gjennom året og Christophersen regner med at det vil være vekst når tallene fra hele året samles. Da MIO la prognose for markedet i august spådde de en vekst for 2008 på 7,6 prosent. Der tror styrelederen tallet fortsatt vil havne.

– Jeg hadde vært overrasket om det gikk under sjutallet.

– Hvordan synes du 2009 ser ut?

– Jeg tror vi kommer inn i et marked som er mye kjøligere enn tidligere. Men jeg tror ikke det er helt svart. Det er også muligheter i det, jeg har vært med tre nedturer tidligere så jeg vet det er mulig å få til.