Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud, her på en høring på Stortinget. Foto: Privat
Medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud, her på en høring på Stortinget. Foto: Privat

Slik vil NJ øke åpenheten

Lister opp ti forslag som de mener kan gjøre offentlighetsloven bedre.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag løp fristen ut for å gi Justis- og beredskapsdepartementet høringsinnspill på en evaluering av offentleglova (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd). Det er en evaluering av hvordan loven virker i praksis, utført av Oxford Research AS på oppdrag fra departementet, som er bakgrunn for høringsrunden.

Norsk Journalistlags (NJ) skriver i høringsuttalelsen til regjeringen at det viktigste for dem er å advare mot en uthuling av offentlighetslovens innsynsrettigheter og at målet med evalueringen må være å styrke offentlighetsprinsippet.

– Dette er en av de viktigste høringsuttalelsene NJ har levert på lenge, sier medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud til eget nettsted.

Blant kravene NJ fremmer i sitt høringssvar er at Det Kongelige Hoff må omfattes av de samme åpenhetsreglene som andre deler av statens virksomhet.

Ti forslag

Fagorganisasjonen lister opp følgende ti punkter som de mener vil forbedre regelverket:

• Loven må gjelde flere

• Prinsippet om merinnsyn må styrkes

• Taushetsplikten må gjennomgås

• Retten til innsyn i organinterne dokumenter må styrkes

• Innholdet på Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) må utvides

• Forhåndsklassifisering må forbys

• Den aktive informasjonsplikten må lovreguleres

• Krav til saksbehandlingstid må inn i loven

• En uavhengig klagenmnd må opprettes og Sivilobudsmannen må gis større mandat i innsynssaker

• Sanksjoner må vurderes

Slurvete praktisering

I høringingsuttalelsen er NJ-advokat kritisk til rapporten fra Oxford fordi den ikke har sett på selve lovteksten. NJ er også skeptisk til metoden som er brukt, blant annet fordi det ikke oppgis hvor påstander kommer fra og hvem som er intervjuet. «Alt i alt er derfor NJ noe usikker på hvilken verdi evalueringsrapporten vil kunne ha for framtidig bruk,» oppsummerer NJ.

Organisasjonen er også kritisk til at selve lovteksten fra 2009 og tilhørende retningslinjer er komplisert. NJ oppfatter at den er lite brukervennlig, og at det er skjedd en negativ utvikling med flere begrensninger i innsynsretten. Det vises til Oxford Researchs eget funn om at det er i de kontroversielle sakene at det er utfordrende for journalister å få innsyn.

Særlig kritisk er NJ til «forvaltningens slurvete og lettvinte praktisering av merinnsynsprinsippet,» som handler om at det skal gjøres en avveining mellom behov for hemmelighold opp mot samfunnets interesse i å få innsyn. NJ foreslår derfor at paragrafen endres til at det «skal» gis innsyn dersom hensynene som taler for innsyn veier tyngst.

Foreslår bøter

Journalistlaget foreslår å innføre bøtelegging av organet eller person, som straff ved brudd på offentlighetsloven. NJ mener forslaget bør utredes, og forslår at dagbøter kan være en måte for å sikre etterlevelse av loven.

Powered by Labrador CMS