Konsernsjef Are Stokstad i Amedia presenterte blodrøde resultattall onsdag. Foto: Birgit Dannenberg.
Konsernsjef Are Stokstad i Amedia presenterte blodrøde resultattall onsdag. Foto: Birgit Dannenberg.

Amedia taper penger på avisdriften

Konsernet som helhet tapte 52 millioner kroner før skatt i første kvartal.

Det kommer fram av resultatet som mediekonsernet la fram onsdag. Konsernet fikk samlet redusert inntektene med 50 millioner kroner fra 1,22 milliarder kroner i fjor til 1,17 milliarder kroner i årets første kvartal. 

Driftsresultatet er ned fra 36 til 13 millioner kroner - en nedgang på 64 prosent. Før skatt endte resultatet for konsernet som helhet med et underskudd på 36 millioner kroner, mot noe som er 20 millioner kroner svakere enn i fjor.

Minus på avis

På avisdriften tapte konsernet penger i første kvartal. For ett år siden endte driftsresultatet for virksomhetsområdet Lokale medier på 30 millioner kroner i pluss. I år tapte Amedia én million kroner på denne virksomheten.

For bare to år siden tjente Amedia 89 millioner kroner på avisene i første kvartal alene.

Annonseinntektene på papir falt ifølge konsernet med 12,1 prosent, vel 37 millioner kroner. De digitale inntektene har økt med 24,3 prosent, men selskapet skriver at disse kompenserer i liten grad for bortfallet av inntekter på papir. 

– Totale annonseinntekter gikk ned med 7,8 % i kvartalet. God kostnadskontroll har bidratt til å begrense resultateffekten, heter det fra selskapet.

Det meldes om en betydelig nedgang i papirannonseinntektene.

– Kvartalet er preget av tre tydelige tendenser: 1) Stabil utvikling innenfor merkevareannonser, 2) et betydelig fall i omsetningen av rubrikkannonser på papir, spesielt innen områdene stilling og øvrig rubrikk, samt 3) betydelig bruker- og inntektsvekst digitalt. Derfor lanserer vi flere nye digitale vekstinitiativ samtidig som arbeidet med kostnadsreduksjoner intensiveres, sier konsernsjef Are Stokstad i meldingen.

Det understrekes at Amedia tar kostnadene på alvor. Konsernet er i gang med å kutte en halv milliard kroner for å tilpasse kostnadene.

Se Journalistens dekning av Amedia-kuttene.

Trykk bidrar positivt

Konsernet fremhever satsing digitalt. I mai lanseres en ny digital innloggings- og betalingsløsning under navnet aID. Som tidligere varslet skal alle konsernets aviser ha innført betalingsløsninger på nett.

Virksomhetsområdene som bidrar med pluss i regnskapet, er Trykk Norge og distribusjon og Trykk Russland. Samlet bidrar de positivt med 43 millioner kroner til driftsresultatet.

Oppkjøpet av 1881 bidrar med 9 millioner kroner, mens Annen virksomhet trekker ned med 22 millioner kroner på driftsresultatet.

Tidslinjen under viser utviklingen i Amedias kuttprosess.