Hver tiende annonsekrone borte

Amedias nye sjef møter vanskelige nyheter.

Ifølge en pressemelding fra Amedia ble annonseinntektene i første kvartal redusert med 10 prosent. Den totale omsetningen, som var på 1,250 milliarder kroner falt med sju prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

I samme periode reduserte mediekonsernet driftskostnadene med fire prosent.

Driftsresultatet var i første kvartal på 38 millioner kroner. Det er 51 millioner svakere enn ved samme tid i fjor. Resultat før skatt var i første kvartal et underskudd på 18 millioner kroner. Ved samme tid i fjor leverte konsernet et overskudd på 49 millioner.

– Resultatet er preget av utfordrende markeder. Flere forhold vil endre seg til det bedre når vi ser 1. tertial under ett. Likevel er resultatet noe dårligere enn forventet. Vi har iverksatt offensive tiltak for å møte de strukturelle endringene som preger hele mediebransjen. Vårt synergi- og forbedringsprogram er i rute, og kostnadene vil bli redusert i tråd med dette, sier konsernsjef Are Stokstad.

Samtidig som at annonseinntektene på papir gikk 12 prosent tilbake, økte inntektene fra digitale plattformer med to prosent. Det vises til i pressemeldingen at en vesentlig grunn til at annonseinntektene falt handler om påskens plassering.

Det samlede opplaget i konsernet falt med 4 prosent fra første kvartal i fjor. Samtidig doblet det digitale opplaget seg. Det står i meldingen ingenting om hvor store disse opplagene er etter kvartalsvis justering.