Amedia, Are Stokstad
Amedia, Are Stokstad

Svakere i Amedia

Driftsoverskudd, men betraktelig svakere enn i fjor.

Ifølge en pressemelding fra Amedia bidrar kostnadskontroll til det selskapets ledelse karakteriserer som tilfredsstillende resultat i andre kvartal i år. 

I kvartalet isolert gikk driftsinntektene tilbake med 10 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor, og endte på 1,4 milliarder. Mens det for halvåret falt med i overkant av 100 millioner til 2,655 milliarder.

Lokale variasjoner

Driftsoverskuddet etter prosjektkostnader var i kvartalet på 152 millioner kroner, mot 167 millioner i samme periode i fjor. I halvåret var spriket større; 190 millioner i år mot 257 millioner ved samme tid i fjor.

Lokale medier er den klart største forretningsvirksomheten målt i driftsresultat og styrker seg med ti millioner i kvartalet til 132 millioner. For halvåret svekkes divisjonen med 19 millioner til 161 millioner.

Denne delen av virksomheten har kuttet kostnadene og i perioden ble personalkostnadene redusert med 3,6 prosent i perioden.

– Vi opplever utviklingen i Lokale Medier som tilfredsstillende gitt den krevende markedssituasjonen. Den digitale omsetningen vokser måned for måned og påvirker resultatene positivt, samtidig som vi ser tydelige effekter av vårt pågående synergi- og forbedringsprogram», sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Digital vekst

Opplaget i Amedias 65 abonnementsaviser falt i perioden med 4,3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Samtidig styrker mediekonsernet seg digitalt. Opplaget til digitale tilbud ble ifølge pressemeldingen doblet fra samme tid i fjor, men konsernet forteller ikke hva det digitale opplaget nå ligger på.

Stokstad forteller samtidig i pressemeldingen at de digitale annonseinntektene har en såpass sterk vekst i kvartalet at de samlede annonseinntektene går tilbake med 0,5 prosent. Det sies ikke noe om hvor sterk den digitale annonseveksten faktisk er. Digitale annonser utgjør nå 19,1 prosent av den totale annonseomsetningen i konsernet.

Trått på trykk

Inntektene fra trykk og distribusjon i Norge øker med tre millioner kroner til 49 millioner i kvartalet, men reduseres med ti millioner til 81 millioner kroner i første halvår.

I den russiske trykkerivirksomhet er det svakere tall både for kvartalet, ned ni millioner kroner til 22 millioner, og i halvåret, ned 16 millioner til 41 millioner kroner.