Permitterte Arendals Tidende-medarbeidere: Fra venstre Helene Walle, Grete Helgebø og Linda Dyrholm.
Permitterte Arendals Tidende-medarbeidere: Fra venstre Helene Walle, Grete Helgebø og Linda Dyrholm.

– Journalistene er ulovlig permittert, og jeg er avsatt som ansvarlig redaktør mens jeg var borte fra arbeid

Krangel i Arendals Tidende etter permitteringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Arendals Tidende erstattet redaktør og driver videre på dugnad mens ansatte er korona-permittert og sykmeldt. – Ulovlig, sier de ansatte. – Alternativet er skifteretten, svarer aviseier.

Permittert på kort varsel

– Journalistene er ulovlig permittert, og jeg er avsatt som ansvarlig redaktør mens jeg var borte fra arbeid, sier Grete Helgebø i Arendals Tidende.

Helgebø, Linda Dyrholm og Helene Walle har engasjert Norsk Journalistlags advokater, etter at de ble fjernet og permittert på kort varsel etter at koronaen lammet likvideten i avisen.

Daglig leder Odd Bjørn Jensen i eierselskapet Tvende Media, hentet pensjonist og tidligere redaktør, Nils Petter Vigerstøl, som ansvarlig redaktør for å stable de neste utgavene på beina. Vigerstøl eier også 2 prosent av Arendals Tidende AS.

20 permittert

Lokalavisen Arendals Tidende har holdt på i femten år. Den har nå et opplag på 1340 betalende abonnenter, og utkommer hver tirsdag. Avisen er de siste årene eid og delvis samlokalisert med Tvende Media i Arendal under daglig leder Odd Bjørn Jensen, som først og fremst lager gratisaviser.

Daglig leder i Arendals Tidene, Odd Bjørn Jensen, spiller en trudelutt for Journalistens utsendte. Han er også gjerne avbildet med trompet på avisens forside. Foto: Ole Dag Kvamme
Daglig leder i Arendals Tidene, Odd Bjørn Jensen, spiller en trudelutt for Journalistens utsendte. Han er også gjerne avbildet med trompet på avisens forside. Foto: Ole Dag Kvamme

Da viruset rammet Norge 12. mars, permitterte Tvende Media de to journalistene i avisen, først muntlig, så skriftlig et par dager senere, gjeldende fra 13. mars.

Med gratisavisen ble rundt 20 totalt permittert. Den eneste som er igjen er en grafiker i halv stilling.

– Jeg var fungerende redaktør, men fikk beskjed på dagen om at jeg skulle permitteres og ikke lenger hadde ansvar for avisen, sier Dyrholm.

Selv om Grete Helgebø var sykmeldt, skrev Jensen også permitteringsbrev til henne via Dyrholm.

Grete Helgebø sier hun ikke ble kalt inn til noe møte for å drøfte verken permittering eller overtakelse av redaktøransvar.

Journalistene frykter nå at permitteringen ikke er gjennomført lovlig, og at de kan bli stående uten inntekter verken fra arbeidsgiver eller NAV.

– Kan ikke velte betalingsansvar på staten

Advokat Elin Nykaas i Norsk Journalistlag peker på at arbeidsgiver ikke kan erstatte fast ansatte som er permittert med frilansere eller andre for på den måten å kunne drive avisen videre.

– Permittering forutsetter at det foreligger saklig grunn. Midlertidige likviditetsproblemer alene er ikke saklig grunn for permittering. Det må i tillegg foreligge en situasjon som gjør det umulig å sysselsette de ansatte på en forsvarlig måte, sier Nykaas.

Hun viser til at det åpenbart er behov for arbeidskraft, så lenge avisen fortsetter å komme ut.

Daglig leder Odd Bjørn Jensen i eierselskapet Tvende Media hentet pensjonist og tidligere redaktør, Nils Petter Vigerstøl, som ny ansvarlig redaktør.
Daglig leder Odd Bjørn Jensen i eierselskapet Tvende Media hentet pensjonist og tidligere redaktør, Nils Petter Vigerstøl, som ny ansvarlig redaktør.

– Skal avisen drives videre, må det være med de fast ansatte. Arbeidsgiver kan ikke permittere for å velte betalingsansvaret for lønn til fast ansatte over på NAV, for at virksomheten skal kunne drives videre med billigere arbeidskraft, sier Nykaas.

Hun mener de ansatte er permittert uten at det er diskutert med redaktøren, og at dette strider med Redaktørplakaten og mediefridomslova.

– At det er innsatt en ny redaktør er i realiteten å avskjedige den som er permittert, sier Nykaas.

– Er det formålstjenlig å slåss med formalia når norske avishus står i fare for å gå over ende, og staten har sagt seg villig til å strekke seg langt?

– Vi snakker ikke om formalia, men om å følge de regler som er gitt for å regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. Dersom vilkårene for permittering ikke er til stede, eller saksbehandlingen ikke er fulgt, risikerer de ansatte å stå uten lønn fra arbeidsgiver og uten stønad fra NAV, sier Nykaas.

Vil redde hjertebarnet

Odd Bjørn Jensen selv har fått stor oppmerksomhet for å spre glede ved å spille trompet i Arendal, og både Arendals Tidende Facebook-side og forsiden av siste avis er preget av hans private trompet-engasjement.

Agderposten og NRK har også laget reportasjer om «avismannen som sprer glede i en vond tid.»

Da Journalisten møter ham torsdag, drar han frem trompeten og spiller en trudelutt for det folketomme havnebassenget Pollen. Tilbake i Tvendes lokaler forklarer han og Nils Petter Vigerstøl hvorfor de har handlet som de gjorde.

– Jeg er glad i avisen, og gjør dette på dugnad. Jeg skal ikke ha ei krone, men vil gjerne se at hjertebarnet mitt ikke skal ende i skifteretten, og at ansatte skal kunne komme tilbake når det er grunnlag for det igjen, sier Vigerstøl.

– Ville ikke ha kontakt

Jensen sier han måtte hente inn Vigerstøl som redaktør fordi Helgebø var sykmeldt, og vikaren skulle permitteres. Jensen sier den sykmeldte redaktøren hadde en uoverensstemmelse med ham, og ikke ville ha kontakt, og ikke kom til møter om redaktørovertakelse. Derfor hentet han inn sin gamle venn og medeier.

– Vi hadde solgt annonser for 700.000 kroner til kommende utgaver, men så kom krisen, og vi satt igjen med 35.000. Da hadde vi ikke annet valg enn å permittere. Alternativet var skifteretten, sier Odd Bjørn Jensen.

Odd Bjørn Jensen spiller trompet mot korona-depping.
Odd Bjørn Jensen spiller trompet mot korona-depping.

– Hvorfor diskuterte du ikke redaktørskiftet med hun som hadde jobben?

– Hun kommuniserte at hun ikke ville ha kontakt med meg, og ble innkalt til møte, men ville ikke. Vi måtte jo ha en redaktør, sier Jensen.

Han bedyrer at han ikke bruker ei krone mer enn han må i avisen. Han kjøper ikke fra frilansere, og utover hva Vigerstøl produserer, er annet stoff det som kommer gjennom gratis stoffutleveringsavtale med gratisavisene i Tvende Media, og NTB, sier han.

Midlertidig tiltak

– Hvis det er ulovlig å drive aviser på dugnad, vil jeg gjerne ha det skriftlig. Dette er midlertidige tiltak for å forsøke å redde avisen og berge arbeidsplasser, sier Jensen.

– Er det ikke varslingsplikt på 14 dager for permittering?

– Da regjeringen fattet vedtak om to-dagers-fristen, forsto vi det som at vi kunne permittere på to dagers varsel, og det gjorde vi, sier Jensen.

Helgebø sier dette om Jensens opplysninger henne:

– Jeg reagerer på at en arbeidsgiver går ut og forklarer seg om det han mener er bakgrunnen for et sykemeldingsforhold og legger ut om rent personellmessige forhold, det har ikke jeg tenkt å gjøre. Dette handler om en eier som går inn og griper inn i medienes frihet, sier Helgebø.

Powered by Labrador CMS