Styreleder Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening signerer den nye Redaktørplakaten, mens generalsekretær Arne Jensen holder plakaten. I bakgrunnen ser vi styreleder Tove Nedreberg i MBL som venter på sin tur til å signere. Foto: Eskil Wie Furunes
Styreleder Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening signerer den nye Redaktørplakaten, mens generalsekretær Arne Jensen holder plakaten. I bakgrunnen ser vi styreleder Tove Nedreberg i MBL som venter på sin tur til å signere. Foto: Eskil Wie Furunes

Reviderte Redaktørplakaten for første gang på 15 år

Ble signert av NR og MBL.

Publisert Sist oppdatert

Fredag ble den nye Redaktørplakaten signert av Norsk Redaktørforening (NR) og Mediebedriftenes Landsorganisasjon (MBL).

Sist gang den ble revidert var i 2004.

– Det tok to år å lage den første plakaten. Det tok ett år å komme frem til den reviderte teksten. Det viser at de som har jobbet med dette fra Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsorganisasjon, har tatt oppgaven på det største alvor. Og at det er viktig hvordan prinsippene vi er enige om blir formulert, og at begge parter er enige om å holde prinsippene i hevd, sier generalsekretær Arne Jensen i NR under høstmøtet i Tromsø.

Det er stort sett flere språklige endringer i den nye plakaten sammenlignet med den forrige fra 2004, men det er også tatt inn enkelte ting som ikke var med før.

Blant annet er redaktørenes ansvar for å ivareta retten til anonymitet og kildevernet tatt inn.

– Den nye Redaktørplakaten skulle være klar og tydelig, og ha en språklig fornyelse. Vi ville den skulle bli lettere å forstå, lettere å bruke og så var det viktig å få med kildevernet. Og få inn et tydelig skille mellom kommersielt og redaksjonelt innhold, og et tydelig skille mellom meninger og reportasjer, sier Hanna Relling Berg, styreleder i NR.

Tove Nedreberg (MBL), Randi Øgrey (MBL), Arne Jensen (NR) og Hanna Relling Berg (NR) står ved siden av storversjonen av den nye Redaktørplakaten. Styrelederne Nedreberg og Berg signerte mindre versjoner av plakaten etterpå. Foto: Eskil Wie Furunes
Tove Nedreberg (MBL), Randi Øgrey (MBL), Arne Jensen (NR) og Hanna Relling Berg (NR) står ved siden av storversjonen av den nye Redaktørplakaten. Styrelederne Nedreberg og Berg signerte mindre versjoner av plakaten etterpå. Foto: Eskil Wie Furunes

Samtidig lanserer Norsk Redaktørforening et eget merke for dem som følger Redaktørplakaten.

– Vi har hatt et ansvarsmerke før, men det var gått ut litt på dato. Vi har fornyet det og det er beregnet å bruke på alle flater, og i litt ulike farger. Tanken er at dette skal være med og synliggjøre at dette er et medium som er forpliktet til redaktørplakaten, og underlagt redaktøransvaret som følger med det, sier Jensen.

Allerede har flere medier begynt å bruke merket.

Les hele den nye plakaten under.

Den nye Redaktørplakaten

Redaktørens plikter og rettigheter

En redaktør skal ivareta ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. Gjennom sin redaktørgjerning skal redaktøren arbeide for frie mediers demokratiske rolle og det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet.

Redaktøren har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.

Redaktøren skal ivareta anonymitetsretten og kildevernet. Redaktøren skal fremme fri informasjonsformidling, og en åpen, redelig og sannhetssøkende journalistikk. Det er redaktørens ansvar å sørge for et tydelig skille mellom fakta og meningsinnhold, og at det klart fremgår hva som er redaksjonelt innhold og hva som er kommersielt materiale.

Redaktøren må forplikte seg på eiers utgivergrunnlag og arbeide i tråd med mediets grunnsyn og formålsbestemmelser. Innenfor denne rammen skal redaktøren ha en fri og uavhengig ledelse av redaksjonen og full frihet til å utforme og beslutte mediets innhold og meninger. Verken offentlige myndigheter, eiere, kommersielle aktører eller noen annen interessegruppe kan gripe inn i denne friheten. Kommer redaktøren i uløselig konflikt med utgivergrunnlaget, plikter han/hun å trekke seg fra sin stilling.

Redaktøren har det fulle ansvaret for redaksjonens virksomhet og leder de redaksjonelle medarbeiderne. Redaktøren rapporterer direkte til utgiver/styre. Redaktøren er utgivers/styrets representant overfor redaksjonen, og representerer samtidig redaksjonen overfor utgiver/styre. Redaktøren kan delegere myndighet i samsvar med sine fullmakter.

Denne erklæring er blitt til i samarbeid mellom

Mediebedriftenes Landsforening (tidligere Norske Avisers Landsforbund)

og Norsk Redaktørforening,

vedtatt av begge organisasjoner 22. oktober 1953, revidert i 1973, 2004 og 2019.

Powered by Labrador CMS