Riksadvokat Tor-Aksel Busch ble ikke orientert om trygdeskandalen så raskt som han ønsket. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Riksadvokat Tor-Aksel Busch ble ikke orientert om trygdeskandalen så raskt som han ønsket. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Riksadvokaten ble ikke orientert om trygdeskandalen fordi saken kunne bli offentlig kjent

Redaktørforeningen reagerer.

Publisert Sist oppdatert

NAV orienterte ikke Riksadvokaten om trygdeskandalen fordi saken kunne bli offentlig kjent, viser et notat fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

I notatet som Arbeids- og velferdsdirektoratet oversendte Arbeidsdepartementet 4. oktober, og som Bergens Tidende har fått tilgang til, går det fram at Riksadvokaten ikke fikk en skriftlig orientering om trygdeskandalen fordi Riksadvokaten «praktiserer full offentlighet».

Riksadvokaten ble først 16. oktober orientert om saken, som dreier seg om at en rekke personer var blitt dømt i trygdesaker som bygde på feil lovanvendelse.

Arbeids- og velferdsdirektoratet sendte imidlertid 30. august, 47 dager før Riksadvokaten ble informert, et notat til departementet om at det var sannsynlig at personer var dømt på feil grunnlag.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch fastslo i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at Nav burde ha varslet dem på et «langt tidligere tidspunkt». I et møte med NAV og flere andre etater 26. september spurte Busch om noen hadde noe vesentlig å melde, men trygdeskandalen ble ikke nevnt.

Kontorsjef Liv Tove Espedal i Ytelsesavdelingen i NAV svarer i en epost til BT følgende på spørsmålet om hva de legger i at Riksadvokaten praktiserer full offentlighet: «Mailen ble sendt på et tidspunkt da det ennå ikke var avklart om rettsanvendelsen var feil. I lys av sakens alvor så vi det som nødvendig med en avklaring av lovspørsmålet før det ble offentliggjort.»

– Det er sterkt kritikkverdig og vel så det. Det er jo en sak som har stor allmenn interesse. Her obstrueres innsyn ved at innsynsmulighetene vanskeliggjøres og forsinkes, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening til BT.

Jensen mener ifølge BT at dette kan se ut som et forsøk på å unngå innsynsbestemmelsene i offentlighetsloven.

Powered by Labrador CMS