VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Foto: Kathrine Geard
VGs politiske redaktør Hanne Skartveit. Foto: Kathrine Geard

– Jeg er stolt av det vi har skrevet

Hanne Skartveit etter å ha blitt kalt løgner og museumsvokter for fastlåste oppfatninger i Treholt-saken.

Publisert Sist oppdatert

– Vi står for alt vi har skrevet. Jeg er stolt av det, sa VGs politiske redaktør etter Oslo Journalistklubbs åpne debattmøte om Treholt-saken torsdag kveld. De sterkeste utfallene i debatten rettet seg mot VG og Skartveit. De kom både fra Arne Treholt selv og fra engasjerte tilhørere.

– Jeg hadde håpet på en større selvkritisk holdning i panelet. De var i stor grad preget av fastlåste holdninger. Nå er det viktig å holde fokus på hvilke metoder politiet kan tillate seg i en rettsstat, var Treholts kommentar til Journalisten.no da debatten var avrundet.

Sterke meninger

Mellom 150 og 200 personer lot seg lokke til Rockefeller, der Treholt diskuterte sin egen sak med profilerte mediefolk. Temaet «Svek pressen Treholt? En debatt om media før og nå» la listen høyt. Møtet demonstrerte til fulle at meningene fortsatt er svært sterke i denne saken. Noe mer konkret kom ikke ut av debatten, som til tider rotet seg inn i oppfatninger om skyldspørsmål og detaljer fra pressedekningen.

Treholt slo an tonen ved å vise til at forskere har anslått at norsk presse produserte om lag 10.000 artikler om spionsaken, fra arrestasjonen 20. januar 1984 til rettssaken startet 25. mars året etter.

– Disse artiklene slo mer eller mindre utvetydig fast at jeg var spion. Dette gjør saken ikke bare til en spionsak, men også en sak om rettssikkerhet. Kan man få en rettferdig dom med en slik massiv forhåndsdømming, spurte Treholt, som roste Aftenposten for å ha bidratt til en ny og interessant debatt om pengebeviset nå i høst.

Styrte lekkasjer

I tillegg til Hanne Skartveit deltok også en annen markant Treholt-kritiker, Dagbladets Halvor Elvik (nå pensjonist) i panelet. Balansen ble ivaretatt av Per Olav Reinton, NRK-journalist, tidligere rektor ved Journalisthøgskolen og svært kritisk til mediedekningen av spionsaken.

Sistnevnte betegnet det som beklagelig at mediene ikke hadde gjennomskuet politiets styrte lekkasjer i 1984 og 1985. På spørsmål fra ordstyrer Ole Torp om han følgelig mente at den tidens journalister var uprofesjonelle og lot seg bruke, svarte Reinton:

– De manglet kunnskaper og hadde ikke erfaring med Politiets overvåkingstjeneste.

Etter møtet sa Reinton til Journalisten.no at mediene i dag generelt viser større åpenhet for tvil i Treholt-saken

– Vi sviktet ikke

– Det er helt klart at vi som journalister ikke sviktet vårt oppdrag fra leserne og publikum. Vi drev journalistikk etter beste evne, og brakte opplysninger uansett i hvilken retning de gikk, erklærte Elvik underveis. Etterpå ga han overfor Journalisten.no uttrykk for at det viktigste med debatten nettopp var å diskutere erfaringene og eventuelt lære for å unngå å gå i feller. Noe nytt syntes han ikke møtet bidro med, i det minste ikke noe som rokket ved hans synspunkter om Treholt-saken.

Fra salen kom engasjerte spørsmål og kommentarer fra kjente journalister og politikere, som Hallvard Bakke, Jan Otto Hauge, Trygve Monsen, Astrid Meland og Arild Rønsen. I tillegg bidro to av de mest kritiske journaliststemmene fra dekningen av Treholt-saken på 80-tallet, Bengt Calmeyer og Jo Bech-Karlsen, med sine vurderinger av pressedekningen.

– Jeg innledet på et OJ-møte om samme sak for 25 år siden. Det var en hatefull og avvisende stemning på møtet den gang. Mediene er mer uavhengige og kritiske i dag, mente Bech-Karlsen.

Tro på fakta

Debatten kom i perioder til å dreie seg om tro eller ikke tro på fakta i Treholt-saken. Både Elvik og Skartveit fasthold at dommen klart slo fast at Treholt var spion, og de så ingen nye momenter som rokket ved dette.

Skartveit gjentok at Treholt hadde løyet for alle, men ble også selv beskyldt av Klassekampens Arild Rønsen for å lyve når hun skrev at det er bevist at Treholt overleverte graderte dokumenter til KGB.

Skartveit ga videre uttrykk for at Treholt har hatt fordel av ukritisk pressedekning i det siste. VG er har på sin side forsøkt å få hjelp fra Treholts forsvarer, Harald Stabell, til å skaffe seg nye kilder fra Treholts side. Men ifølge Skartveit uten å lykkes.

Sluppet billig?

Dette fikk Treholt til å utbryte:

– Legger VG opp til en ny rettsrunde, når du sier at jeg har sluppet billig fra den nye oppmerksomheten rundt saken? Vi har å gjøre med museumsvoktere som beskytter og ruger over dommen mot meg. Skartveit har overtatt en slik rolle som museumsvokter.

– Vi i VG er ikke aktivister, vi er sannhetssøkende journalister, poengterte Skartveit.

– Dette er selvforherligelse, repliserte Treholt. Han beskyldte Elvik og Skartveit for å drive med skjønnmaling av det mediene holdt på med i 1984–85.

– Skartveit verst

Fra salen fulgte Hallvard Bakke, som understreket at han ikke hadde snakket med Treholt på 30 år, opp med et kraftig angrep på VG.

– Hanne Skartveit er den absolutt verste. Hun har gjort alt hun kan for å forkludre denne saken. Hun prøver nå å minimalisere pengebevisets betydning. Men pengebeviset har alt å si.

Powered by Labrador CMS