Trønderavisa i Steinkjer. Foto:Kathrine Geard
Trønderavisa i Steinkjer. Foto:Kathrine Geard

Kutter millioner i Trønder-Avisa

Annonseproduksjonen flyttes ut og fem må gå i redaksjonen.

I alt ti årsverk skal kuttes i Trønder-Avisa i Steinkjer. Dette er et ledd i 2014-prosjektet som skal redusere kostnadene med 10 millioner kroner fra 2014. Ifølge klubbleder Johan Prestvik forsøker ledelsen først og fremst å få gjennomført kuttene med gavepensjoner, men generelle sluttpakker utelukkes ikke.

Roser ledelsen

Prestvik forteller at dette preger de ansatte og at det snakkes mye om kostnadskuttene som innebærer fem stillinger i redaksjonen. Samtidig skal desken legges om og tre til fem stillinger skal fjernes her. Det er ikke avklart om det blir journalister eller grafikere som må gå. Klubblederen tror det kan bli tøffe diskusjoner.

Til uken vil ledelsen presentere sitt tilbud om gavepensjon. Dette tilbudet vil gjelde de som fyller 62 år eller mer i 2014. Prestvik forteller at det i redaksjonen er sju som er aktuelle for tilbudet.

Jeg vil rose ledelsen for at de gjennomfører dette nå og ikke i 2016. Det er klart at å være så pass tidlig ute gjør at prosessen kan gjennomføres mer skånsomt og kontrollert enn det trolig ville latt seg gjøre om tre-fire år.

Kunne spare selv

I alt vil 17 ansatte i hele mediehuset få tilbud om gavepensjon, forklarer ansvarlig redaktør og administrerende direktør Arve Løberg. Han forteller at arbeidet med 2014-prosjektet har vært omfattende og at representanter fra ledelsen det siste halve året har samarbeidet med fire representanter fra klubbene i huset. Konklusjonen ble i mai presentert for styret, som enstemmig stemte for prosjektet og samtidig bevilget 7,5 millioner kroner til omstillingen.

Styret vedtok torsdag å flytte annonseproduksjonen til Harstad Tidende. Det vil spare bedriften for 1,2 millioner kroner i året. Grafisk klubb fikk ifølge Løberg mulighet til å finne sparetiltak i tilsvarende størrelse, men flertallet i styret hadde ikke tiltro til at deres forslag ville gi den forventede kostnadsbesparelsen.

Kutter i sidetallet

Redaksjonell sideproduksjon vil bli værende i huset.

Vi har konkludert med at det er fornuftig og kostnadseffektivt med innsparing av fra tre til fem stillinger å beholde denne produksjonen selv.

Også på trykk og distribusjon vil det bli kuttet. Blant annet gjennom å gi avisen et nytt og strammere design som ifølge Løberg vil gi avisen et lavere sidetall.

– På distribusjonen ser vi på leveringen utenfor distriktet. Vi kjører blant annet aviser til Oslo med bil, riktignok sammen med Adressa, men det er en kostbar distribusjon. Det går eventuelt an å bruke posten på det og vi har andre tiltak som vi nå skal utrede for å få ned distribusjonskostnadene.