Arve Løberg, sjefredaktør Trønderavisa. Foto:Kathrine Geard
Arve Løberg, sjefredaktør Trønderavisa. Foto:Kathrine Geard

Nedbemannet til underskudd

Det koster å kutte kostnader, men neste år vil Trønder-Avisa går i pluss igjen.

Det ble et trått driftsår i fjor for avisen med base i Steinkjer. Driftsunderskuddet ble endte på 7,5 millioner kroner. Årsaken; bemanningsreduksjon og kostnadskutt.

I midten av juni i fjor kunne Journalisten fortelle at den frittstående Trønder-Avisa skulle kutte kostnadene ved å blant annet flytte annonseproduksjonen ut av bedriften, samt å redusere redaksjonen med fem ansatte.

Kuttene er et ledd i det som kalles for 2014-prosjektet og skal spare selskapet for 10 millioner kroner på kostnadssiden hvert år.

Tar kostnadene nå

I fjor kostet prosjektet 9,2 millioner kroner, men ifølge sjefredaktør og administrerende direktør Arve Løberg tar konsernet ut alle kostnader i 2012 og dermed vil ikke resultatet bli belastet med omstillingskostnadene i år eller neste år. Dermed venter Løberg at det blir et plusstegn foran tallene på bunnlinjen når 2013 er tilbakelagt.

Salgsinntektene i konsernet som også omfatter de heleide lokalavisene Snåsningen, Steinkjer Avisa, Inderøyningen og Lokalavisa Verran Namdalseid, steg med en halv million kroner til 163,5 millioner kroner. Trønder-Avisa har også eierandeler i Levanger Avisa og Ytringen Avis.

– Vi mener vi nå har en organisasjon vi skal være i stand til å bære økonomisk. Først halvår i år ser ålreit ut, sier Løberg. – Og selv om det også for oss er en betydelig nedgang i annonser på papir, klarer vi å øke digitale annonseinntekter og samtidig øker vi også opplagsinntektene betydelig, sier han.

Øker digitale abonnement

Opplagsinntektene omfatter rent papirabonnement, de som vil ha et digitalt tilbud i tillegg og de rene digitale abonnementene. Sistnevnte brukere fikk en økt pris på abonnementet da arkivet som daterer seg tilbake til 1864 blir en del av tilbudet. I skrivende stund har den Steinkjer-baserte avisen rundt 1.000 abonnenter på det digitale produktet. Løberg anslår inntektene fra det digitale opplaget til godt over en journalistlønn.

Arkivet var i fjor et selvstendig produkt som ifølge regnskapet tapte i underkant av 750.000 kroner.

Løberg er, selv om han ennå ikke har fått det ferdige driftsregnskapet, veldig optimistisk for 2013. Først halvår, forteller han, er veldig bra.

– Vi har betydelig vekst i digitale inntekter, og vi har aldri hatt så stor digital omsetning som vi hadde i juni. Samtidig opplever vi en kraftig vekst på reklameinnstikk.

Løberg understreker at bunnlinjen på innstikk er lavere enn på ordinære annonser som så langt har en tilbakegang på ni prosent sammenlignet med 2012.

Tynt i lokalavisene

Mens Steinkjer Avisa og Inderøyningen leverte overskudd på til sammen 75.000 kroner, bidro Lokalavisa Verran Namdalseid med et underskudd på 311.598 kroner og Snåsningen med minus 6.328 kroner.

Underskuddet i Verran Namdalseid skyldes utvidelse av bemanningen i avisen, mens det i Snåsningen fra nyttår var store utskiftninger hvor landets yngste redaktør, Torun Støbakk tok over roret.