OJ-leder Martin Riber Sparre. Foto: Kathrine Geard
OJ-leder Martin Riber Sparre. Foto: Kathrine Geard

Frykter «dolkesjøparagraf»

LANDSMØTET (Journalisten): OJ-leder gjør opprør mot lojalitetskrav. NJ-leder mener det er ingen grunn til frykt.

Under Norsk Journalistlags landsmøte foreligger forslag til å endre ekslusjonsparagrafen i vedtektene. Endringen er ikke stor, det er bare to ord som tilføyes. Men det er nok til at blant andre Oslo Journalistklubbs leder Martin Riber Sparre reagerer.

Teksten sier i dag “Medlemmer som klart motarbeider NJs formål eller opptrer i strid med de plikter som nevnt i vedtektenes § 14”. Den foreslåtte endringen lyder: “Medlemmer som klart motarbeider NJs formål, opptrer illojalt eller opptrer i strid med de plikter som nevnt i vedtektenes § 14”.

Hvem definerer?

Det er begrepet illojalt som gjør at nakkehårene til Sparre reiser seg.

- Hvem skal definere hva som er illojalt? Det er alltid en fare for at et slikt begrep kan bli misbrukt, sier Sparre og omtaler endringen som Dolkesjøparagrafen.

Han, sammen med nestleder Baard Zakariassen, mener dagens paragraf står godt nok. Han frykter hva som kan skje med politikken i NJ i fremtiden dersom endringene vedtas.

- NJ er motstandere av vikarbyrå. Dersom en journalist begynner å jobbe i et byrå, skal denne personen da eksluderes?

Overdreven reaksjon

Avtroppende NJ-leder Elin Floberghagen sier hun ikke forstår frykten.

- Det handler ikke om meninger, men konkrete handlinger, sier Floberghagen og viser til et tilfelle hvor et medlem i siste periode forsøkte å starte et konkurrerende forbund.

Floberghagen gjentar rolig at en vedtekstendring ikke vil påvirke demokratiet i NJ, og viser til at det er kontrollmekanismer som vil hindre svekkelse av demokratiet. Blant annet gjennom at eventuelle eksklusjonssaker først skal etableres i Arbeidsutvalget, deretter behandles i Landsstyret og kan eventuelt tas opp av delegatene under landsmøtet.

- Vi hadde et behov for å definere dette.

Ullent begrep

Sparre tror ikke den sittende ledelsen vil tolke endringen slik han advarer mot, men det er altså fremtiden som bekymrer.

- Illojalitetsbegrepet er ullent. Jeg er livredd for at det i fremtiden kan brukes på medlemmer som ikke går i takt med ledelsen.

Powered by Labrador CMS