Nær 600 har fått tilbud om studieplass ved en av landets journalistikkutdanninger. Her studenter ved Høgskulen i Volda.
Nær 600 har fått tilbud om studieplass ved en av landets journalistikkutdanninger. Her studenter ved Høgskulen i Volda.

Nær 600 har fått tilbud om journalistikkstudier

Jevnt over vanskeligere å komme inn.

Publisert Sist oppdatert

Fredag formiddag kom tallene for opptak til høyere utdanning ved universiteter og høgskoler i Norge, via Samordna opptak.

Totalt har 589 fått tilbud om plass på landets journalistikkutdanninger, ved Oslo Met, Nord universitet, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Volda og NLA Høgskolen.

I tillegg kommer Høgskolen Kristiania, som ikke er en del av Samordna opptak, men har eget, fortløpende opptak.

Det har blitt jevnt over litt vanskeligere å komme inn på journalistikkutdanningene, sammenlikna med i fjor. Samtlige utdanninger som har søkere på venteliste, har noe høyere poenggrense i år.

Desidert høyest poenggrense har bachelor i fotojournalistikk ved Oslo Met, som henger sammen med at søkerne her må gjennom en opptaksprøve, der poengsummen av denne slås sammen med andre poeng.

I år som i fjor har bachelor i journalistikk ved Oslo Met desidert flest søkere, med 353 som har utdanninga som sitt førstevalg. Det er også 75 søkere mer enn i fjor, da 278 søkte seg til journalistikkutdanninga ved Oslo Met som førstevalg.

Også bachelor i fotojournalistikk ved Oslo Met har langt flere søkere i år enn i fjor – med 106 mot 74.

Bachelor i journalistikk ved Nord universitet har de to siste årene ikke tatt opp studenter. I år har 21 søkere utdanninga som sitt førstevalg.

Poengkravene for 2019 of 2020:

POENG, ORDINÆRT OPPTAKPoenggrenseAntall på venteliste
StudienavnStudiested2019202020192020
JournalistikkUIB55,456,2296394
JournalistikkNORDAlle0
JournalistikkOSLOMET54,559,3269464
FotojournalistikkOSLOMET50,270,716
JournalistikkUIS46,048,0148199
Journalistikk, spesialisering tv/radioHVO49,854,0127242
Journalistikk, spesialisering avis/nettHVO41,244,93065
Journalistikk, bachelorNLAAlleAlle00
Journalistikk, årsstudiumNLAAlleAlle00

Opptakstallene for 2019 og 2020:

JOURNALISTIKKUTDANNING20192020
StudienavnLærestedPlanlagte studieplasserSøknader førstevalgSøkere tilbudPlanlagte studieplasserSøknader førstevalgSøkere tilbud
JournalistikkUIB22164602216875
JournalistikkNORD352152
JournalistikkOSLOMET702781197035370
FotojournalistikkOSLOMET1274151210615
JournalistikkUIS256580258885
Journalistikk, spesialisering avis/nettHVO253160253470
Journalistikk, spesialisering tv/radioHVO30101703015170
Journalistikk, bachelorNLA3031122302097
Journalistikk, årsstudiumNLA151238151355
229756564264954589
Powered by Labrador CMS