Halvparten vil ha pressefrihet

Resten vil ha ro. BBC har målt holdninger i 14 land.

Publisert Sist oppdatert

Verdensopinionen er delt i sin holdning til pressefrihet, skriver BBC. Meningsmålinger i 14 land tyder på at 56 prosent mener medienes frihet er viktige for å skape et fritt samfunn. Hele 40 prosent mener det er viktigere å skape sosial harmoni, selv om det går ut over ytringsfriheten.

Meningsmålerne har spurt til sammen 11.344 personer i disse 14 landene:

USA, Storbritannia, Tyskland, Venezuela, Sør-Afrika, Kenya, Nigeria, Egypt, Brasil, Mexico, De forente arabiske emirater, Singapore, India og Russland. Rekkefølgen de er nevnt i her, avspeiler pressefrihetens popularitet i de ulike landene.

Harmoni i Russland

To av hovedalternativene i meningsmålingen lyder slik:

- Pressens frihet til å rapportere nyheter sannferdig er svært viktig for å sikre at vi lever i et rettferdig samfunn, selv om det noen ganger fører til ubehagelige diskusjoner eller sosial uro.

- Selv om pressens frihet til å rapportere nyheter sannferdig er viktig, er det viktigere med sosial harmoni og fred, også om det noen ganger innebærer at man kontrollerer hva som kan rapporteres(..)

I et flertall av landene fikk første alternativ størst oppslutning. Mindretallet besto av India, Singapore og Russland. I USA/Mexico og Vest-Europa fikk pressefriheten støtte fra rundt 70 prosent av de spurte.

Ufrie medier

BBC har også fått undersøkt hvor frie de spurte mente landets egne medier er. Forskjellene er store mellom utviklingslandene. 81 prosent av kenyanerne mener mediene der er frie til å rapportere sannferdig og fordomsfritt. I Mexico mener bare 41 prosent det samme.

Også i rike land er det betydelig skepsis til mediene. Bare 29 prosent til sammen i USA, Storbritannia og Tyskland, mener pressen rapporterer nyheter saklig. Privat eierskap fører til politisk fortegning av nyhetsbildet, ifølge 70 prosent i Brasil, Mexico, USA og Storbritannia.

I Tyskland regner bare 18 prosent de private medieselskapene som troverdige. Samlet for alle landene, scorer likevel private medier best.

Kilde: BBC

Les hele rapporten her (pdf).

Powered by Labrador CMS