Helseminister Bent Høie har lagret listen på sin egen mobil.
Helseminister Bent Høie har lagret listen på sin egen mobil.

NTB får ikke innsyn i Høie-notat

Vil ikke dele læringspunkter fra koronakrisen.

Publisert Sist oppdatert

Helseminister Bent Høie (H) har laget en liste på mobilen hvor han fører opp lærdommer fra arbeidet med koronakrisen. Men den vil han helst holde for seg selv.

NTB har bedt om innsyn i listen, men har fått et tydelig nei fra Helsedepartementet.

– Det er med god grunn, sier Høie.

Det var under en pressekonferanse på Statsministerens kontor 31. mars at Høie fortalte om listen.

– Jeg skriver opp ting, og den skal jeg ta fram når jeg er ferdig med å løse problemene, sa han.

Inntil videre vil helseministeren ikke fortelle hva han har notert seg.

– Det er på samme måte som dere ikke får innsyn i ting som jeg skriver på mine gule lapper eller i mine eventuelle notisblokker. Det er interne ting som ikke har noe i offentligheten å gjøre, sier Høie til NTB.

Venter på evaluering

Helseministeren vil verken dele enkeltpunkter fra listen eller si om det finnes enkelte områder hvor Norge kunne vært bedre forberedt på den krisen vi nå står i.

– Nei, for jeg syns det er for tidlig å ta evalueringen nå. Vi står faktisk fortsatt midt i håndteringen. Men regjeringen har sagt at vi skal sette ned en undersøkelseskommisjon, og det skal vi gjøre sammen med Stortinget. Det er helt naturlig å gjøre etter en sånn hendelse, sier Høie.

Det er ventet at regjeringen presenterer kommisjonen i løpet av uken. Helseministeren sier at han vil dele ting fra mobillisten sin med medlemmene.

– Jeg kommer til å ha mange innspill til den evalueringen og jeg regner med at undersøkelseskommisjonen kommer til å snakke med meg. Og da kommer jeg til å gi alle de synspunktene.

Smittevernutstyr

Høie letter imidlertid litt på sløret om hvor han mener skoen trykker i helsevesenet under en slik krise.

– Vi har opplevd konsekvensen av at en pandemi oppsto i Kina, som produserer veldig mye av smittevernutstyret. Det er en ny lærdom, som for eksempel ikke var aktuell da vi sto i den forrige pandemien, og dermed var det ikke et sentralt punkt i evalueringen etter svineinfluensaen, sier Høie.

Bent Høie ønsker ikke å fortelle hva han har notert seg av lærdommer fra koronakrisen.
Bent Høie ønsker ikke å fortelle hva han har notert seg av lærdommer fra koronakrisen.

Han venter også at det vil komme en diskusjon om beredskapslagre for blant annet smittevernsutstyr.

– Det som er spørsmålet, er hvor store lagrene skal være, og hvilken måte de skal være på, sier han.

Beredskapen for legemidler vil også bli et tema.

– Akkurat da dette startet, skulle vi fått en ganske omfattende rapport fra Helsedirektoratet om behovet for forhåndslagring av virkestoffer og vurdering av produksjon av legemidler i Norge. Men vi har beredskapslagre av legemidler og det vil også bli en vurdering av størrelsen og omfanget av de.

– Vil svekke egen læring

I avslaget på begjæringen om innsyn i mobillisten, skriver Helsedepartementet at de har vært «noe i tvil» om hvorvidt den kan regnes som et saksdokument som det kan bes om innsyn i.

– Departementet har kommet til at dokumentet slik det er beskrevet av helseminister Høie, er et saksdokument. Det gis uansett ikke innsyn i dette dokumentet da det åpenbart er et internt dokument, som statsråden har utformet først og fremst til eget bruk, skriver avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård.

Videre heter det at «det vil være særdeles uhensiktsmessig om det skal gis innsyn i egne notater til eget bruk. Dersom det skulle bli gitt innsyn, vil det sannsynligvis innebære at den enkelte slutter å gjøre denne typen notater, noe som ville svekke den enkeltes saksbehandling og egen læring.»

Powered by Labrador CMS