Moderne: Trønder-Avisa har satset på design, her t.v. fung. designsjef Annette Gundersen og sjefredaktør Arve Løberg. Foto:  Jon Åge Fiskum
Moderne: Trønder-Avisa har satset på design, her t.v. fung. designsjef Annette Gundersen og sjefredaktør Arve Løberg. Foto: Jon Åge Fiskum

Designer for morgendagen

Trønder-Avisa har 21 norske dagsaviser foran seg på opplagstoppen. Men på avisdesign er det ingen over.

Publisert Sist oppdatert

– Om god design gir direkte effekt i markedet er jeg usikker på. Men at et anerkjennende klapp på skulderen av fagfolk er av uvurderlig betydning for redaksjonen, er det i hvert fall ingen tvil om. Og for leseren viser satsingen på design at Trønder-Avisa er en moderne avis, og det er ikke dumt når du tenker framtid, sier Arve Løberg, sjefredaktør i Trønder-Avisa.

Ute tindrer vintersola, idet nyheten om to medaljer og to hederlige omtaler i årets skandinaviske avisdesignkonkurranse når det rødbrune redaksjonshuset i Steinkjer. Men det er fortsatt bare mars, og staben må vente enda noen uker før de får vite hvilke sider som er blitt premiert med hva slags medalje.

– Det blir spennende, men jeg tør verken spå vinnersider eller medaljer. Det som i hvert fall er klart, er at satsingen og anerkjennelsen vi får, gjør oss mer og mer ivrige, sier T-As fungerende designsjef Annette Gundersen fornøyd.

Satser på papir

Det de allerede nå vet, er uansett at ingen andre norske aviser har gjort det så godt i årets SNDS-konkurranse. Og «skryteveggen» i annen etasje, med designpremier sanket de siste årene, vil nå ese ut ytterligere, fra 23 til 27 diplomer. Samtlige vunnet etter 2002.

– Vi har dyktige folk, og det er resultatet av en bevisst satsing og prioritering. Å velge noe handler jo også om å velge vekk noe annet, og det har vi gjort. Vi har brukt null kroner på lokalradio og lokal-TV, og vi har nøyd oss med en middels satsing på nettet. Vi har i stedet brukt mye ressurser og kreativitet på å utvikle papiravisa, og bare det å ha egen designsjef er uvanlig for aviser på vår størrelse, sier Løberg.

Identitet

Designsjefen er ung og heter Torfinn Weisser og har ifølge Løberg mye av æren for at Trønder-Avisa har markert seg så sterkt på avisdesignfronten de siste årene. Weisser, som har grafisk fagbrev, mener framgangen handler om identitet.

– Mange stjeler rått fra hverandre, og å ligne på VG for en liten lokalavis trenger ikke være uklokt. Men det er enda bedre å se ut som seg selv, og i denne prosessen har vi prøvd å finne en egen retning, sier Weisser, som for tida har permisjon fra avisen for å søke nye impulser i designbyrået Teft i Oslo. Han poengterer at man har skapt stramme retningslinjer og bygget T-A-designet innenfor disse rammene.

Moderne design

– Sidene vi er blitt premiert for, har gjerne brutt ut av designboksen, men de er likevel alltid innenfor rammene.

Siste redesign av Trønder-Avisa fant sted i 2008, bare tre år etter den forrige store omleggingen. Som igjen fant sted bare fem år etter revolusjonen med overgang til tabloidformat. Løberg syns likevel ikke dette vitner om famling eller misnøye med det som har vært.

– Alle organisasjoner tenderer til å sovne litt, og derfor er redesign med jevne mellomrom nyttig. Let’s face it, vi skriver om mye av det samme år etter år. I en lokalavis er det mange innholdsstolper som bare må med. Da blir design en måte å vise leserne at avisen er moderne, samtidig som det understreker hva vi ønsker å være. Jeg har tro på et langt liv for papiravisa, og da er ny design ikke så mye en kostnad som en framtidsrettet investering.

Rent og lyst i Bergen

520 luftlinjekilometer sørvest for Steinkjer klasker tunge snøflak mot ruta, mens den mørkegrå marshimmelen kryper ned mellom hustakene i Bergen.

– Rent, lyst og luftig, sier Arne Edvardsen i Bergens Tidende. Han sitter med ryggen til det store glassvinduet og lar ruskevær være ruskevær. Utgavesjefen med ansvar for BTs nye design- og grafikkavdeling er mer opptatt av hvordan avisa ser ut og hvorfor den er blitt ledende på avisdesign blant norske aviser.

Riktignok må BT nøye seg med en medalje i årets SNDS-utdeling i Oslo, men til gjengjeld fikk de uka før vårt besøk to premier i årets VM i avisdesign – som eneste norske avis. Og det siste tiåret har BT fått suverent flest utmerkelser i de fire store avisdesignkonkurransene for norske aviser, den norske, den nordiske, den europeiske og den globale.

– Vår viktigste oppgave er å løfte fram journalistikken og gjøre budskapet mest mulig tilgjengelig for leserne. Og det er ikke tilfeldig at BT har fått mange premier, vi har et faglig sterkt miljø der medarbeiderne gjør hverandre gode, prøver Edvardsen å forklare avisens suksess med.

Grip leseren

Nøyaktig hvor mange medaljer og hederlige omtaler avisen har fått siden tusenårsskiftet tør verken Edvardsen eller designsjef Walter Jensen tallfeste, men etter litt diskusjon ender de med et anslag på «mellom 15 og 20 hvert år». Og antyder at det ligger både objektive og subjektive kriterier til grunn for de mange premiene BT har fått.

– Det må ligge noen basisvurderinger i bånn. Overgangen fra fullformat til tabloid forutsatte eksempelvis målinger om brødtekst, størrelse, spaltemål og så videre. Og vi har lagt hovedfonter, kontraster, størrelse og mye annet inn i en «slik gjør vi det»-manual. Design handler jo om å gripe leserne og få dem inn på siden og sørge for at avisen er lett å finne fram i, forklarer Edvardsen.

Han trekker fram stoppeffekter, kontraster og luft som kjente grep som både fanger og holder på leserne.

– Luft har vi såpass mye av at de på trykkeriet nok ofte syns vi sløser fryktelig med papir, smiler Edvardsen.

I likhet med Arve Løberg tviler Arne Edvardsen på den kommersielle effekten av god design.

Premier gir selvtillit

– Det påvirker folks leselyst og navigeringsevne i positiv retning, men at det skal gi utslag i antall lesere er jeg mer i tvil om. Da må du se mer på helheten, om samspillet mellom tekst, stoffvalg, utseende og alt annet som skaper en avis, sier Edvardsen.

Hans kollega Walter Jensen mener den interne effekten er langt den viktigste.

– En pris er en bekreftelse på at man gjør noe riktig. Det øker motivasjon og selvtillit, og folk som er trygge på det de gjør, våger også mer. Mye av suksessen vår tror jeg ganske enkelt skyldes at vi tør mer enn våre konkurrenter, sier Jensen.

I Trønder-Avisa er redaktør Løberg og fungerende designsjef Annette Gundersen opptatt av å være tro mot konseptet. Det skaper trygget hos leserne og åpner døra til å gjøre uventede ting innimellom.

Får plass til å boltre seg

– God design gir bedre rom for journalister og fotografer. Vi sendte eksempelvis journalist og fotograf til Afghanistan, hvor nordtrønderske gutter kjemper i krig. Så får de hele helgebilaget Pluss på 24 sider. Det gir et løft for journalistene, og det gir et løft for presentasjonen. Så selv om salget ikke øker, og det koster oss flere hundre tusen, er det viktig for avisa å kunne gjøre slike stunt fra tid til annen, poengterer Løberg.