Årets redaktører: Fra venstre Bjørn K. Bore, Kjetil Kolsrud, Eva Grinde og Gerhard Helskog.
Årets redaktører: Fra venstre Bjørn K. Bore, Kjetil Kolsrud, Eva Grinde og Gerhard Helskog.

Dette er Årets redaktører

Hedret av Oslo Redaktørforening.

Publisert Sist oppdatert

Bjørn K. Bore har en mild og rolig lederstil som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Vårt Land, selv om han vet hva han vil. Han er samtidig entusiastisk og åpen. Dette har skapt gode forutsetninger for å forløse de skapende kreftene som finnes i Vårt Land.

Slik begrunner juryen hvorfor Bore er kåret til Årets redaktør i Oslo og Akerhus.

Bore og de andre prisvinnerne ble offentliggjort i forbindelse med årsmøtet til Oslo Redaktørforening mandag kveld.

Den opprinnelige planen var at både årsmøtet og prisene skulle blitt delt ut tirsdag 10. mars, men den pågående koronaepidemien satte en stopper for dette.

Dette er vinnerne:

  • Årets redaktør er Bjørn Kristian Bore, sjefredaktør i Vårt Land
  • Årets hederspris gikk til Gerhard Helskog, journalist, programskaper TV 2
  • Årets nyskaper ble Kjetil Kolsrud, ansvarlig redaktør i Rett24
  • Årets meningsbærer ble Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv

Disse var nominert til Årets redaktører 2020

JURYENS BEGRUNNELSER:

ÅRETS REDAKTØR: Bjørn Kristoffer Bore, Vårt Land

Dette sier juryen:

Årets redaktør har på mindre enn ett år snudd en avis preget av sterk uro, indre konflikter og fallende abonnementstall. Han har kommet inn og gjort redaksjonen og resten av staben til et lag som trekker i samme retning, og dessuten gjort avisen tydeligere, skarpere og mer interessant. Bjørn K. Bore har en mild og rolig lederstil som ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Vårt Land, selv om han vet hva han vil. Han er samtidig entusiastisk og åpen. Dette har skapt gode forutsetninger for å forløse de skapende kreftene som finnes i Vårt Land. Det har da også skjedd: Avisen har fått en tydeligere retning, går dypere i religions- og livssynsstoffet og er blitt skarpere i nyhetsdekningen etter endelig å ha fått en nyhetsredaktør igjen. Bore har fornyet ledergruppen og også fått til et sterkt digitalt løft, etter at uroen i avisen de foregående årene hadde forsinket det. Vårt Land har nå passert 5000 rent digitale abonnenter og den digitale trafikkveksten var på 100 prosent bare i 2019, for øvrig et år da avisens pressestøtte ble kuttet kraftig som følge av foregående års nedgang.

Bore har fornyet ledergruppen og også fått til et sterkt digitalt løft, etter at uroen i avisen de foregående årene hadde forsinket det.

Bjørk K. Bore greier å forene den klassiske redaktørrollen, ved å være aktiv i offentligheten i pressespørsmål og selv skrive gode kommentarer, med å være en leder som ikke er opptatt av å skinne selv, men å løfte andre. Alt dette har bidratt til å løfte hele Vårt Land.

Årets redaktør 2020 er Bjørn Kristoffer Bore, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i Vårt Land.

ÅRETS HEDERSPRIS: Gerhard Helskog, TV 2

Dette sier juryen:

Redaktørforeninger er forsamlinger for store ord. Årets hederspris går til et medlem som mer enn mange andre har levd opp til alle festtalene. Medienes plikter er oppsummert i Vær Varsom-plakatens første kapittel. Det er medienes rett å avdekke kritikkverdige forhold. Det er medienes oppgave å beskytte mennesker mot overgrep og forsømmelser. Kveldens vinner har fylt disse formuleringene med innhold.

«Jeg har sett på journalistikken som en livsoppgave», uttalte han i et intervju for noen år siden. Oppgaven er bestått. Gjennom karrieren har hedersprisvinneren bidratt til flere av moderne norsk pressehistories største og viktigste avsløringer. Om det finnes en nestor innen norsk gravejournalistikk, er det vinneren av Oslo Redaktørforenings hederspris i 2020. Han har vært - og er fortsatt - en inspirasjonskilde for journalister langt utenfor egen redaksjon.

Formelen har vært den samme siden første gang han satt foten i en redaksjon: Grunnleggende nysgjerrighet, samvittighetsfull research, omsorg for samfunnets svake, og tøffe konfrontasjoner med de ansvarlige. Selv sier han at pressens rolle ikke bare er å stille spørsmål, men også å kreve svar og handling. Det var den muligheten som gjorde at han valgte journalistikken fremfor politikkens langsomme kverner. Prisvinneren ønsket å gjøre samfunnet litt bedre. Han ville ha tilgang til verktøy som kunne hjelpe enkeltmennesker som var utsatt for urett.

«For meg har journalistikken vært dypt meningsfull helt siden jeg var liten gutt,» sier han. I en tid der florlett underholdning og uforsonlig meningsbrytning setter sitt preg på mange medier, står prisvinneren støtt i den gamle skolen. Journalistikk handler om å bringe frem fakta. Journalistikk er å rette lyskasteren mot det hjørnet ingen ser. God journalistikk er å våge motstrøms vei. Det gjør hedersprisvinneren.

Journalistikk handler om å bringe frem fakta. Journalistikk er å rette lyskasteren mot det hjørnet ingen ser.

Han vokste opp med journalistikk. Karrieren begynte i Østlandets Blad like etter gymnaset. Han var innom både NRK og Dagbladet før han i 1992 havnet hos sin nåværende arbeidsgiver. I snart tretti år har han vært en instrumentell kraft i en av landets største redaksjoner. Seerne kjenner ham best gjennom egne reportasjer, portrettintervjuer og avsløringer. Internt er han minst like anerkjent som lagbygger, tilrettelegger og støttespiller. Vinneren har alle redaktørens kvaliteter.

Kveldens vinner har allerede hjemmet fullt av synlige bevis på sine meritter som pressemann. Han har vunnet Hirschfeldprisen, Gullruten, Amanda og flere Skup-diplomer. Men innsatsen som journalist har ikke bare vært en lang opptur. Utfordrer du makten, møter du motstand. Du må tåle å stå i stormen. Du må regne med å bli skjelt ut, saksøkt og det som verre er. Og skal du flytte grenser, vil du noen ganger gå for langt. Det har også prisvinneren gjort. Han fikk erfare at én feil både kan velte en sak og true en hel karriere. Men i motsetning til mange andre maktpersoner var prisvinneren da sitt ansvar bevisst. Han erkjente feilene, beklaget og tok ansvar. For, som han selv sier, journalistikk skal være «fair».

Årets hederspris tildeles journalist, programskaper og tidligere aktualitetsredaktør i TV2, Gerhard Helskog.

ÅRETS MENINGSBÆRER: Eva Grinde, Dagens Næringsliv

Dette sier juryen:

Ifølge prisens statutter skal årets meningsbærer ivareta den klassiske redaktørrollen og være en garantist for meningsmangfold. Årets prisvinner innfrir disse kriteriene, og mer til, gjennom å dyrke den kunnskapsbaserte meningsjournalistikken. Prisvinneren insisterer på at fakta trumfer synsing, og at hvorfor er like viktig som hva.

Eva Grinde går inn i sakene med en prinsipiell åpenhet som gir analysene tyngde og troverdighet, og ofte litt overraskende konklusjoner.

Derfor ville ikke samfunnsdebattene om Nav-skandalen, metoo og livet på innsiden av akademia blitt helt de samme uten denne skribentens selvstendige blikk og skarpe penn. Eva Grinde går inn i sakene med en prinsipiell åpenhet som gir analysene tyngde og troverdighet, og ofte litt overraskende konklusjoner. Hun er en raus, tøff og engasjert kollega, og har i sitt virke som kommentator omfavnet nye måter å formidle meningsjournalistikken på.

Prisen Årets meningsbærer 2020 går til kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde

ÅRETS NYSKAPER: Kjetil Kolsrud, Rett24

Dette sier juryen:

Det skjer mye spenstig og vellykket nyskaping i eksisterende norske redaksjoner. Like spennende er den innovasjonen som skjer når noen etablerer helt nye medier. Det er krevende å nå leserne når man starter fra null, og det er like krevende å skaffe inntektene som sikrer at det nye mediet blir bærekraftig. Mange må gi opp. Årets nyskaper har ikke gitt opp. Etter to år har ansvarlig redaktør og administrerende direktør Kjetil Kolsrud til og med tatt ut sin første månedslønn og ansatt en ekstra person. Både lesning og omsetning ble doblet fra 2018 til gjennombruddsåret 2019 for Rett24.

Det krever kompetanse og evne til å lage en jevn strøm av nyheter som hver for seg kan være ganske smale.

I sitt andre driftsår hadde Rett 24 adskillig høyere tall enn det nå suksessrike og store Medier24 hadde i sitt andre driftsår. Rett24 ble etablert med en plan om å lage en nyhetsavis for alle som er opptatt av lov og rett generelt, på andre områder enn i løpende kriminalsaker. Det krever kompetanse og evne til å lage en jevn strøm av nyheter som hver for seg kan være ganske smale. Men denne journalistikken angår samlet sett de aller fleste nordmenns hverdag. Rett24 ble sitert hele 75 ganger av NTB i fjor. Norge har fått et nytt nisjemedium som bidrar til en mer opplyst offentlighet og samfunnsdebatt om den generelle rettsutviklingen i samfunnet.

Prisen Årets nyskaper 2020 går til ansvarlig redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud.

Juryen har bestått av:

  • Knut Olav Åmås, (leder) direktør i Fritt Ord
  • Madeleine Strand, redaktør i Egmont Publishing
  • Annette Hobson, NRK og nestleder i Oslo Journalistklubb
  • Hege Bakken, nyhetsredaktør i Drammens Tidende og medlem i Oslo Redaktørforenings styre
  • Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG og årets redaktør i 2019
Powered by Labrador CMS