Faksimile fra dagens Nordlys
Faksimile fra dagens Nordlys

Legger seg flat

Nordlys beklager sak om matforskningsinstitutt skrevet av kommunikasjonsrådgiver.

I dagens papiravis har Nordlys et helsideoppslag med tittel «Forsker på mat», hvor man omtaler et forskningsprosjekt ved matforskningsinstituttet Nofima.

Journalist Bjørn Toe Forberg står oppført med byline, men Forberg jobber ikke i Nordlys. Han er heller ikke frilans, men kommunikasjonsrådgiver i Nofima.

- Her er det bare å legge seg flat. Det er ingen tvil om at det burde stått i saken at Forberg er ansatt i Nofima. Men egentlig skulle ikke saken stått i det hele tatt, den skulle bare være grunnlag for en egen sak, skrevet av våre egne journalister, sier nyhetsredaktør Helge Nitteberg i Nordlys.

Kommunikasjonssvikt

Nitteberg bekrefter at de hele tiden visste at saken kom fra Nofimas kommunikasjonsrådgiver, og at intensjonen altså var å bruke bilde og hente noe info om Nofima fra Forbergs kommunikasjonssak. Men at avisen deretter skulle finne egen vinkling og egne intervjuobjekter til egen sak.

- Men her har den interne kommunikasjonen sviktet. Kveldsvakten fikk aldri beskjed, og trodde saken skulle stå på trykk. Denne kommunikasjonssvikten må jeg ta ansvaret for, sier Nitteberg.

Nyhetsredaktøren mener at denne glippen i akkurat denne saken «i og for seg var ufarlig», fordi en egen sak innholdsmessig neppe ville skilt seg så mye fra den som kom på trykk.

- Men det er det prinsipielle som er viktig her. Nordlys-journalister skal ikke bruke stoff fra andre rått og uredigert. Vi skal alltid kvalitetssikre saker før de blir publisert, og det gjorde vi ikke i dette tilfellet.

Powered by Labrador CMS