Kvinnemagasiner, Costume20080416Brukt i 0708
Kvinnemagasiner, Costume20080416Brukt i 0708

Mener toppmodell sikter feil

Costume har havnet uforskyldt i klemma.

Oslo tingrett får denne uken høre Women Managment og deres modell Natasha Polys argumenter for hvorfor Costume skal betale over én million kroner i oppreisning og erstatning etter å ha trykket bilde av modellen på forsiden av augustnummeret i fjor.

Les også – Kan endre praksis

Ifølge VG mener modellen og hennes management at Costume ikke hadde rettigheter til å trykke bildet, samt at når publiseringen først har skjedd – har det gjort skader på Polys varemerke og verdi.

Feil målskive

Forlagsdirektør Gry Bjørhovde i Bonnier Media som gir ut Costume undrer seg over at det er bladet som har havnet i modellens søkelys. Ifølge henne fant de et bilde av Poly i bildebyrået Bulls Press sin base som de ønsket å bruke og sendte en forespørsel om dette som de fikk innvilget.

– Costume har havnet uforskyldt i dette, sier administrerende direktør Tord Steinsvik ved Bulls hovedkontor i Stockholm til Journalisten.

Han forteller at da forespørselen fra Costume kom, tok Bulls kontakt med amerikanske Trunk for å få ok på å publisere bildet på bladomslaget. Dette er vanlig prosedyre for magasiner verden over. På denne måten mener Steinsvik at modellen og hennes management retter skytset i feil retning.

Aggresiv tone

Han forteller at dialogen mellom Bulls og Costume og Bulls og Trunk foreligger skriftlig, dermed kan hele prosessen dokumenteres.

– Vi har ikke hatt noen direkte kontakt med deres advokat, men jeg vet Trunk har vært i kontakt med Women Managment, men de har vært for aggressive slik at det har vært vanskelig å få til en dialog.

Dersom saksøker vinner gjennom, vil norsk rett bryte med det som er vanlig internasjonal praksis når det kommer til bruk av byråbilder. Det er ikke vanlig at det er bladene selv som sjekker internasjonale rettigheter eller forhandler fram priser.

– Vi tilbyr magasinene en pakke hvor vi har bildene, sjekker rettighetene og prisene. Dersom Poly og hennes management vinner fram, vil det bli en fordyrende prosess for bladene. Da må de ta seg av det administrative hver gang de kjøper et bilde. Da må de i verste fall ta direkte kontakt med modellbyråene og forhandle med dem, sier Steinsvik som skal vitne i retten torsdag.

Gjør forarbeidet

Steinsvik forteller at han forventer at saksøker vil tape denne saken. Han sier videre at det uansett ville vært mer naturlig å se mot andre deler av verdikjeden enn bladet som fikk beskjed fra byråene om at det var greit å sette bildet på trykk.

– Vår oppgave er å se til at de er godkjent for bruk, og her har vi fått godkjennelse hele veien, og det foreligger heller ingen usikkerhet om at Trunk kunne selge bildet, det har de garantert oss.

Powered by Labrador CMS