Bonnier med høye gjeldskostnader

Etter å handlet for 11 milliarder begynner rentene å plage Sveriges største mediekonsern.

På toppen av høykonjunkturen brukte Bonnier, som i Norge blant annet er medeier i Cappelen Damm, 11 milliarder svenske kroner på oppkjøp over to år. Nå har lånekostnadene steget og profitten falt, skriver Veckans Affärer.

I år ligger mediekjempen an til et overskudd på 1,4 milliarder kroner, noe som er en tilbakegang på én milliard kroner sammenlignet med fjoråret.

Mye av oppkjøpene konsernet har gjennomført er lånefinansiert og ifølge nettstedet har Bonnier rentekostnader på 600 millioner kroner.