Buzzit gikk fri for syltynn sex-sak

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum fikk ikke utvalget med seg i klagesak.

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Hvor uetterrettelig og tøvete kan et såkalt viralt nettsted med redaktøransvar tillate seg å være? Pressens Faglige Utvalgs sekretariat ser annerledes enn sin egen generalsekretær på den saken, og utvalget sluttet seg til innstillingen som konkluderte med at Buzzit ikke har brutt god presseskikk.

[factbox:1-right]

En rekke av PFU-medlemmene hadde stor lyst til å felle Buzzit, men fant ingen presseetisk knagg å benytte i dette tilfellet.

– Det blir feil å lete etter en knagg å felle Buzzit på. Da er vi på ville veier. Har vi problemer med å felle så synes jeg at vi skal styre unna, sa Øyvind Brigg (TV 2).

Sterkt kritiske

Men både Brigg og andre uttalte seg sterkt kritisk om den innklagede artikkelen. Alexander Øystå (vara fra Vi Menn) understreket at for ham handler saken om å være kritisk i valg av kilder:

– Så lenge Buzzit ikke er en ren humortjeneste, burde de gjort oppmerksom på at denne saken er det rene sprøyt. Kjernepunktet for meg er hvor langt man kan gå i klipp- og lim fra ravende useriøse kilder. Dette er sammensauset vås fra ende til annen.

[quote:1-left]

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund, som også er sekretariat for PFU, valgte å benytte seg av sin initiativrett etter å ha lest artikkelen “12 personer deler sine skrekk-sex-historier” på Buzzit. Saken er et utdrag og oversettelse av en artikkel fra amerikanske Thought Catalog: “33 People Reveal The Most Disturbing Thing That Ever Happened To Them During Sex”.

Løken Stavrum mener artikkelen bryter tre punkter i Vær Varsom-plakatens punkter 3.2, 4.4 og 4.10, det vil si kildekritikk og kontroll av opplysninger, dekning for tittel og bildebruk.

Sanne historier?

Klagen tar utgangspunkt i at artikkelen ga inntrykk av å gjengi sanne historier. Hvordan kan det stemme når forfatteren av den opprinnelige artikkelen er en anonymisert politiker, spør generalsekretæren i klagen.

[quote:2-right]

“Innenfor våre etiske regler må vi da ta nødvendige forbehold. Klarer man ikke sjekke sannhetsgehalten i artikkelen, må det tas forbehold,” skriver hun.

Løken Stavrum mener Buzzit garanterer for at innholdet i artikkelen er sant, til tross for at redaksjonen ikke har kontrollert opplysningene eller gjort noe selvstendig arbeid utover å oversette et utdrag. Artikkelen i Thought Catalog er skrevet av en anonym person, som i tillegg bruker anonyme kilder.

Skjermdump av den omstridte artikkelen på det virale nettstedet Buzzit.

Generalsekretæren mener det derfor heller ikke er dekning for artikkelens tittel. Hun reagerer også på bruken av vidoer i saken, fordi det etter hennes oppfatning ikke framkommer om de er ment som dokumentasjon eller kun som illustrasjoner.

– Underholdning

I sitt tilsvar påpeker Buzzit, som er eid av Nordlys, at den primært er en underholdningstjeneste og at leserne vil oppfatte innholdet slik. Buzzit anfører at det er opplyst at historiene kommer fra anonyme mennesker, og at kildegrunnlaget også er tydelig angitt. Slik Buzzit ser det, kan leseren dermed undersøke hva og hvem kildene for opplysningene er.

Buzzit innrømmer imidlertid at det er begått feil, i og med at redaksjonen ikke tok tilstrekkelig forbehold med hensyn til formuleringen om ektheten til historiene. Det opplyses at dette nå er endret til at historiene “angiveligvis” skal være ekte. For øvrig avviser Buzzit at det ikke skal være dekning for tittelen eller at bildebruken er presseetisk problematisk. Slik Buzzit ser det, framgår det av konteksten at videoene kun er ment som illustrasjoner, som humoristiske tilleggseffekter i formidlingen.

Komiske illustrasjoner

PFU konstaterer at det stort sett ikke finnes krediteringer eller annen info knyttet til bildematerialet i den påklagede artikkelen. Selv om dette heller ikke er framhevet i klagepunktet som gjelder bildebruken, anfører utvalget likevel at opphavsrettslige spørsmål ligger utenfor det PFU skal vurdere.

I sin innstilling skriver PFU-sekretariatet at man må kunne gå ut fra at leserne umiddelbart oppfatter at bildematerialet kun er ment som komiske illustrasjoner til historiene som formidles. Dette i lys av hvilket stoff som er formidlet, at det framgår av artikkelen at personene som omtales er anonymisert, samt bildenes innhold. Her foreslo Henrik Syse - og fikk medhold i utvalget - en påpekning av at Buzzit godt kunne ha gjort det tydeligere at dette er illustrasjonsbilder som ikke har noe med historiene i seg selv å gjøre. Dette innebærer mild kritikk fra PFU på dette punktet.

Etter utvalgets mening har Buzzit ikke brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. Som det framgår av teksten i dette punktet, skal man sørge for at titler ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

[quote:3-left]

Må underbygges

PFU uttaler:

“Slik utvalget forstår – og også tidligere har tolket – dette punktet, handler dette ikke om hvorvidt tittelen er sann, men om den underbygges i brødteksten. Det gjør tittelen i dette påklagede tilfellet.”

Når det gjelder artikkelens innhold merker utvalget seg at Buzzit mener dette må forstås som underholdning. PFU er enig i at journalistikk har ulike funksjoner, deriblant det å underholde og adsprede, og at dette gjør at leseren forventer noe annet enn for eksempel ved kritisk og undersøkende journalistikk. Utvalget minner likevel om at - uavhengig av hvilken funksjon journalistikken har - så gjør de presseetiske normene seg like fullt gjeldende. Utvalget understreker at kildekritikk og kontroll av opplysninger er et av de grunnleggende prinsippene i all journalistikk. Samtidig mener PFU at de presseetiske retningslinjene må vurderes i lys av journalistikkens funksjon.

Vektlegger innrømmelse

PFU anser at saken ligger i et presseetisk grenseland, på grunn av manglende forbehold om sannferdigheten i historiene som ble formidlet. Utvalget er tilbøyelig til å være enig med Buzzit i at konteksten – og Buzzit-konseptet – bidrar til at leserne ikke blir lurt og nødvendigvis tror hundre prosent på det som formidles. I denne sammenheng merker utvalget seg også at Buzzit har innrømmet feil og endret formuleringen klageren har reagert på, slik at det nå tas forbehold om ektheten.

[quote:4-right]

Dette mener PFU må tillegges vekt i den presseetiske vurderingen av den innklagede saken. Slik utvalget ser det, er det vesentlig at det tas slike forbehold i sitatsaker, og at disse forbeholdene er tydelige når man formidler stoffet.

Konklusjonen

PFU konkluderer slik:

“Selv om utvalget ser at Buzzit har gjort lite selvstendig arbeid med den påklagede artikkelen, og på publiseringstidspunktet gått god for historiene som formidles, mener utvalget at Buzzit i dette tilfellet ikke skal felles for brudd på de presseetiske normene. Utvalget legger i denne sammenheng avgjørende vekt på at det er lenket til kilden for innholdet i artikkelen, og at Buzzit har rettet opp den for konstaterende formuleringen. I tillegg kan utvalget ikke se at konsekvensen av at det ikke ble tatt tilstrekkelig forbehold i første omgang, er så alvorlig at dette skulle innebære et presseetisk overtramp.”

[quote:5-left]

– Dette er lettvint og useriøs journalistikk. Men jeg er likevel ikke innstilt på å felle Buzzit, sa Syse.

– Buzzit-artikkelen befinner seg så langt fra journalistikken som det er mulig å komme i et redaktørstyrt medium. Man må alltid opptre i tråd med de beste prinsippene i journalistikken, poengterte utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen (VG).

Powered by Labrador CMS