PFU-medlem: - Dette er ikke god journalistikk

Men TV 2 slapp unna kritikk for brudd på god presseskikk.

LO-forbundet Handel og Kontor klaget inn TV 2s nettredaksjon for Pressens Faglige Utvalg på bakgrunn av tre artikler om søndagsåpne butikker i februar i år.

Den første artikkelen, «LO raser mot søndagsåpne butikker» er bygget på en artikkel fra Vårt Land. Her uttaler kommunikasjonssjef Ove Magnus Halkjær «Det er ingen som bryr seg om de tusenvis av menneskene som er ansatt i bransjen, som pålegges å jobbe på søndager…»

De to påfølgende artiklene er oppfølgingssaker på tema. Med blant andre ordføreren i Drammen som er lei av køer i små matbutikker på søndagene.

Drøftet tidligere

Handel og Kontor sier i sin klage at artiklene gir feil informasjon om hva som er forbundets politiske ståsted rundt søndagsåpne butikker. Forbundet mener kildegrunnlaget ikke er godt nok og at de ikke har fått komme til orde med en presisering.

TV 2 på sin side avviser klagen og mener de politiske synspunktene er korrekt gjengitt. Kanalen mener også at de ikke er påstander i artiklene som utløser tilsvarsretten.

Utvalget drøftet klagen også under møtet i mai, men besluttet da å se nøyere på den. Utvalgsmedlem Henrik Syse opplevde at TV 2 slapp lett unna under den behandlingen og var glad for at saken fikk en utvidet behandling. Kanskje særlig fordi Handel og Kontor generelt ikke er motstandere av søndagsåpne butikker.

Skeptisk til ordbruk

Samtidig var Syse skeptisk til bruken av begrepet “å rase” og at det kunne fremstå i artikkelen som om forbundet er motstandere av søndagsåpne butikker, og han hadde i så måte forståelse for klagerens frustrasjon.

- Er dette tilstrekkelig i en løpende nyhetsdekning? spurte han og la til at han ikke trodde dette var en sak med stort nok overtramp til at det kvalifiserte til brudd.

Det var Camilla Serck-Hanssen enig i. Hun mente at å gå lenger enn sekretariatet foreslo i sin uttalelse, ville være å opptre ekstremt strengt overfor unøyaktigheter i gjengivelse av politiske synspunkter.

- I gjengivelser av akademia har man godtatt en viss grad av unøyaktighet som har irritert akademikerne i ettertid. At Handel og Kontor raser betyr jo at de enten er sinte for å ha søndagsåpne butikker, eller så raser de over måten butikkene er håndtert på.

Rasende utvalg

Sekretariatet skriver i sitt forslag til uttalelse, som senere ble godkjent, at TV 2 med fordel kunne vært mer presise i sin omtale av forbundets holdning til søndagsåpne butikker, men konkluderte likevel med at TV 2 ikke hadde brutt god presseskikk.

Bruken av begrepet “å rase” ble også gjenstand for debatt i utvalget.

Hvis pressen ikke kan bruke ordet raser når folk uttaler seg, så er det svært sjeldent vi kan bruke ordet, poengterte ansvarlig redaktør Håkon Borud i Tønsbergs Blad.

Det var generalsekretær Per Edgar Kokkvold uenig i. Han mener det er mange andre ord som kan brukes fremfor å rase, og at journalistikken har fått et språk som er annerledes enn resten av befolkningen.

- Jeg er blitt intervjuet ofte, og det skal ikke mye til før jeg raser i artikkelen.

Suppejournalistikk

Rana Blads ansvarlige redaktør, Kirsti Nielsen, mente at det TV 2 hadde gjort var å koke suppe på en god sak fra Vårt Land.

- Det er overhodet ingen kilde på det de skriver. Den ligger innenfor det vi kan akseptere presseetisk, men det er ikke spesielt god journalistikk. 

Powered by Labrador CMS