Slik åpner undersøkelsen Fædrelandsvennen har sendt ut. Christian Stavik foto: Martian Huseby Jensen
Slik åpner undersøkelsen Fædrelandsvennen har sendt ut. Christian Stavik foto: Martian Huseby Jensen

Hva synes du om intervjuet?

Fædrelandsvennen vil heve kvaliteten. Ber intervjuobjektene om tilbakemelding.

– De første resultatene viser at vi oppfattes som redelige, åpne for informasjon og klare på premissene for intervjuet. Det er et positivt, sier nyhetsredaktør Christian Stavik i Fædrelandsvennen om de foreløpige funnene i undersøkelsen.

Kvalitetsprosjekt

Fædrelandsvænnen startet i høst sitt kvalitetsprosjekt. Det er tenkt å gå frem til sommeren neste år, og berører de fleste ledd i organisasjonen.

– Kildeundersøkelsen er del to i prosjektet, hvor vi også kartlegger hva andre miljøer, salgsorganisasjoner og redaksjoner gjør. Det er delt i fire deler, hvor første ledd var ny avis, god produksjon og god digital satsing. Del tre vil være å bedre arbedisprosessene for journalistene og siste steg er digital planlegging. Vi vil få optimalt ut av journalistikken vår. Vi skal blant annet se på hvordan digitale virkemidler og kanaler skal gjøre oss enda bedre.

Prosjektet vil vare frem til sommeren. Selve undersøkelsen er nå avsluttet, men de endelige analysene av intervjuene med de intervjuede vil ikke være klare før i slutten av januar.    

Kjerneverktøy

Spørsmålene i undersøkelsen, som tar et par minutter går både på selve intervjusitasjonen, med konkret vekt på journalistens fremferd. Blant annet spørres det om journalisten var forberedt, åpen og høflig. Intervjuobjektene får også mulighet til å se hva de synes om det ferdige journalistiske produktet og avisens generelle evne til å korrigere feil.

– Kildearbeidet er et kjerneverktøy. Dette er bare en lite del av kvalitetsprosjektet. Men det er vesentlig og interessant. Vi har et høyt ambisjonsnivå, og jeg tror at det å bli bedre i kildearbeidet gjør noe bra for vår journalistikk.

Næringslivsjournalist Roald Ankersen er en av journalistene som har blitt evaluert av sitt intervjuobjekt. Han ser det som positivt at ledelsen vektlegger kvalitet i redaksjonen.

– Det er kanskje litt irriterende den administrative siden av prosjektet, hvor vi må sende inn navn og kontaktinfo til han som sender ut undersøkelsen. Men jeg opplever det som greit at avisen interesserer seg for kvalitet. Jeg synes det er et godt fokus. Jeg har vært her i tre år og det begynte å dabbe av. Nå har vi gode og profesjonelle morgenmøter og jevnlig evaluering.

Overraksende positivt

Inspirasjonen til undersøkelsen har Stavik for øvrig hentet fra Stavanger Aftenblad, som gjennomførte en liknende undersøkelse i 2011.

–  Vi ville finne ut av hvordan intervjuobjektene vurderer Aftenbladet. En hører så mye om feil og dårlig oppførsel, så vi ville teste realitetene. Tilbakemeldingene var overraskende positive. Intervjuobjektene syntes det var et godt tiltak, og flere svarte fordi de likte intiativet, sier tidligere sjefredaktør Tom Hetland i Stavnager Aftenblad

41 av 67 svarte på deres undersøkelse. Et stort flertall syntes avisens journalister var både redelige og høflige. Et noe lavere skår ble det for grundighet og kritisk. Også i Stavanger Aftenblad var journalistene positive til tiltaket. Ledelsen hadde også samsnakket med klubben i forkant. I etterkant var den utgangspunkt for en sesjon på et felles morgenmøte.

Ny runde

Han hadde opprinnelig tenkt å gjenta undersøkelsen. Men etter redaktørbyttet vet han ikke om det er prioritert av den nye ledelsen. Fædrelandsvennen har derimot ikke tenkt å la det bli med denne ene runden.

– Vi er stolte av måten vi har gjort dette på. Vi ser noen trender. Og vi vil gjøre det igjen for å se på utviklingen, sier Stavik.

 

 

 

Powered by Labrador CMS