NRKs omstridte korona-artikkel har spredt feilinformasjon til millioner

Faktasjekk fra Faktisk.no.