Per Edgar Kokkvold (i midten bak) ønsker fortsatt et K-råd med tunge innslag av politikere. Til høyre nærmest Frank Rossavik. Foto: Skjermdump fra NRKs streaming fra møtet 5. mars i år
Per Edgar Kokkvold (i midten bak) ønsker fortsatt et K-råd med tunge innslag av politikere. Til høyre nærmest Frank Rossavik. Foto: Skjermdump fra NRKs streaming fra møtet 5. mars i år

Vil beholde politikere i Kringkastingsrådet

Per Edgar Kokkvold advarer mot å fylle opp med journalister og medieforskere.

Publisert Sist oppdatert

Dag Herbjørnsuds kommentarartikkel på Journalisten.no, “K-råd på ville veier”, har resultert i en debatt om Kringkastingsrådets sammensetning, og om rådsmedlemmene bør la være å forhåndsuttale seg om saker som kommer til behandling.

Herbjørnsrud skriver i kommentaren: “Utnevnelsen av K-rådsmedlemmer er i økende grad blitt gjort til et politisk maktspill.”

Han oppfatter at den politiske og regjeringsvennlige innflytelsen er blitt enda større etter at H/Frp-regjeringen for et år siden utnevnte sin kvote på seks medlemmer av K-rådet. 8 av dagens 14 faste medlemmer har politikerbakgrunn.

Se Journalistens dekning av Kringkastingsrådet her.

Offentlig oppnevnt

Kringkastingsrådet er offentlig oppnevnt, med utgangspunkt i kringkastingsloven. Lederen av K-rådet, Per Edgar Kokkvold, sier til Journalisten.no at det er legitimt å ha synspunkter på om flere av de 14 medlemmene burde vært oppnevnt av regjeringen og færre av Stortinget.

Det ligger veldig mye klokskap, fornuft og forstand i politisk aktive mennesker

– I dag er fordelingen 6 mot 8, mens jeg synes det kunne vært vurdert å endre dette til 7-7 eller 8-6 andre veien. Den nye regjeringen har lagt vekt på å oppnevne medlemmer med faglig bakgrunn. Det gjelder både meg og nestleder Kjersti Thorbjørnsrud, som er medieforsker. Jeg vil personlig advare sterkt mot et råd som bare består av tidligere journalister og medieforskere. Det ligger veldig mye klokskap, fornuft og forstand i politisk aktive mennesker. Vi må ikke kriminalisere politisk aktivitet. Vi får et mye bedre kringkastingsråd med mye politisk ballast, så lenge den er balansert.

Lederen for Samisk programråd er også medlem av K-rådet.

Kringkastingsrådet 2014 - 2017: Fra venstre: Erlend Grimstad (Sp-politiker), Steinar Pedersen (Ap-politiker), May-Helen Molvær Grimstad (KrF-politiker), Frank Rossavik, Afshan Rafiq (Høyre-politiker), Sigvald Oppebøen Hansen (Ap-politiker), Per Edgar Kokkvold (leder), Marvin Wiseth (Høyre-politiker), Hannah Wozene Kvam (varamedlem), Finn Egil Holm (Frp-politiker), Line Gaare Paulsen (varamedlem), Kjersti Thorbjørnsrud (nestleder), Elin Ørjasæter og Thor Gjermund Eriksen (kringkastingssjef). Medlemmene Mette Gundersen (Ap-politiker), Hallvard Moe og Beate Bø Nilsen (Høyre-politiker) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Anne Liv Ekroll, NRK
Kringkastingsrådet 2014 - 2017: Fra venstre: Erlend Grimstad (Sp-politiker), Steinar Pedersen (Ap-politiker), May-Helen Molvær Grimstad (KrF-politiker), Frank Rossavik, Afshan Rafiq (Høyre-politiker), Sigvald Oppebøen Hansen (Ap-politiker), Per Edgar Kokkvold (leder), Marvin Wiseth (Høyre-politiker), Hannah Wozene Kvam (varamedlem), Finn Egil Holm (Frp-politiker), Line Gaare Paulsen (varamedlem), Kjersti Thorbjørnsrud (nestleder), Elin Ørjasæter og Thor Gjermund Eriksen (kringkastingssjef). Medlemmene Mette Gundersen (Ap-politiker), Hallvard Moe og Beate Bø Nilsen (Høyre-politiker) var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Anne Liv Ekroll, NRK

Hovedlinjene

– Hva vil du trekke fram som de viktigste oppgavene K-rådet har i dag?

– Rådet har ingen instruksjonsmyndighet overfor NRK. Vi er ingen alternativ sjefredaktør. Rådet skal drøfte hovedlinjene i NRKs programvirksomhet, gjerne på eget initiativ, men ikke minst sørge for at klagene som kommer faktisk blir behandlet på faglig grunnlag. Rådet kan eventuelt påvirke NRKs valg gjennom kvaliteten i sine diskusjoner.

KRINGKASTINGSRÅDET

• Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

• Rådet ledes i perioden 2014-17 av tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. Se alle medlemmer her:

http://www.nrk.no/organisasjon/dette-er-kringkastingsradet-1.3911376

• Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

• NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

• Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

– Ikke politisert

Herbjørnsruds kommentar resulterte i innlegg i debattfeltet fra to av K-rådets medlemmer: Elin Ørjasæter og Frank Rossavik. Ørjasæter sier seg uenig med Herbjørnsrud i at rådet er blitt politisert.

“Jeg mener tvert i mot at det er avpolitisert, særlig ved at Per Edgar Kokkvold ble leder”, skriver hun.

Rossavik følger opp:

“Rådet som sitter nå er klart mindre politisert enn det forrige. Ett eksempel er at en fagmann (Kokkvold) nå er leder, mens det før vanlig at lederposten gikk til en politiker fra opposisjonspartiene på Stortinget. Jeg kan komme på politiserte diskusjoner i det forrige rådet, men ikke i det sittende.”

Forhåndsprosedyre?

Herbjørnsrud skrev sin kommentar i kjølvannet av debatten rundt Fredrik Skavlans intervju med Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson 27. mars. På sitt møte 23. april skal K-rådet behandle 3.600 klager på intervjuet. Herbjørnsrud oppfatter at flere av rådets medlemmer har bedrevet forhåndsprosedering av saken.

” K-rådets medlemmer har nå begynt å synse villig i vei i redaksjonelle og sosiale medier, før en faglig og seriøs behandling,” skriver han.

Ørjasæter skriver følgende om dette poenget:

“Det sentrale her er, slik jeg ser det, at Kringkastingsrådets mandat ikke er å felle noen dommer overhodet, men å gi råd. Derav er kritikk mot “forhåndsprosedering” og “habilitet” som noen har kommet med misforståtte. Dette er ikke PFU, ei heller en domstol.”

- Ikke nytt

Heller ikke Rossavik ser noe stort problem i at rådmedlemmer er ute og kommenterer kommende saker:

“Er dette nytt? Det tror jeg knapt. Bør medlemmer vente med å ytre seg til rådet møtes? Det er et ok standpunkt, men hvorfor det, egentlig? Rådet er intet rettsorgan, og har ingen annen makt heller.”

K-rådet ligger mellom PFU og domstolene

Kokkvold svarer slik på spørsmål om det er problematisk at rådets medlemmer uttaler seg konstaterende på forhånd, om saker som kommer til behandling i rådet:

– Det er et interessant tema, der det nok er delte oppfatninger i rådet. Jeg har tenkt nøye gjennom dette. Rådet har ingen institusjonalisert makt i den forstand at det kan pålegge noen noe som helst. Derfor er det mulig å si at man ikke forhåndsprosederer, selv om medlemmer av rådet gir uttrykk for meninger. Man blir ikke inhabil på møtene av den grunn. Domstolene må ha strengere habilitetsregler enn PFU, og PFU strengere enn Kringkastingsrådet. PFU ligger mellom K-rådet og domstolene i denne forstand.

Powered by Labrador CMS