Leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag skal denne uka vedta 2019-budsjettet sammen med landsstyret. Arkivfoto: Kristine Lindebø
Leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag skal denne uka vedta 2019-budsjettet sammen med landsstyret. Arkivfoto: Kristine Lindebø

NJ tror på økte inntekter og lavere underskudd

Målet er fremdeles et budsjett i balanse i 2020.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Når landsstyret til Norsk Journalistlag møtes denne uka, er det blant annet for å behandle sekretariatets forslag til budsjett for 2019.

I et notat til landsstyret, skrevet av konstituert sekretariatsleder Hilde Tretterud, kommer det fram at man i forslaget budsjetterer med et driftsunderskudd på 1.385.000 kroner.

«Selv om budsjett 2019 legger opp til et driftsbudsjett med 48 876 000 kr i driftsinntekter (...) og 52 136 000 i utgifter, innebærer dette i praksis et underskudd for 2019 på 1 385 000 kr ettersom de øvrige midlene altså er overført fra 2018», skriver Tretterud i notatet.

«De øvrige midlene» som det henvises til her, er at man etter råd fra revisor planlegger å overføre ubrukte midler til tre planlagte prosjekter fra 2018 til 2019. De tre prosjektene er ny nettside, nytt saks-/medlems- og økonomisystem og en større pott avsatt til verving.

Til sammen er det satt av 1.594.000 kroner til disse tre prosjektene. Nye nettsider ble lansert i forrige uke, i beta-versjon, men det gjenstår en del utviklingsarbeid, ikke minst knyttet til en «min side»-løsning for medlemmene.

Disse tre prosjektene vil dermed belaste 2018-regnskapet.

Øker inntektene

I budsjettforslaget legges det også opp til økte kontingentinntekter.

Etter at disse inntektene nådde en topp i 2015, har de falt i 2016 og 2017, men for inneværende år ser det ut til at inntektene blir 400.000 kroner høyere enn året før, kommet det fram i kvartalsregnskapet. Årsaken til dette er at antall ordinære medlemmer etter tredje kvartal er på samme nivå som ved inngangen til 2018. I årets budsjett hadde man tatt utgangspunkt i at man ved årets slutt skulle ha 150 færre «heltårsmedlemmer».

Neste år ser man for seg en ytterligere inntektsvekst. Sammenliknet med 2018-budsjettet er det lagt opp til en vekst på 2,1 prosent, som tilsvarer 900.000 kroner. Veksten kommer som en følge av økt kontingent, som ble behandlet på forrige møte i landsstyret.

I 2019-budsjettet har man anslått at antall medlemmer på årsbasis vil reduseres med cirka 100.

Fond skal reduseres

Vederlagsfondet, som NJ forvalter på vegne av landets opphavsmenn innenfor journalistikk, har over tid bygget seg opp, og er i dag på vel 26 millioner kroner. Forventet inntekt i 2019 er på 16,3 millioner. Landsstyret vedtok i september at fondet over tid skal ned til ett års inntekt.

Det er budsjettert med å bruke cirka 17,3 millioner kroner fra fondet i 2019. Her ligger blant annet den nye stillingen som arrangementsansvarlig, som Journalisten tidligere har skrevet om.

«Til tross for at vi budsjetterer med vel 2 millioner kroner til landsmøtet i 2019, ligger vi (...) godt an med tanke på et budsjett i balanse i 2020», skriver sekretariatslederen.

Powered by Labrador CMS