Nestleder Dag Idag Tryggestad og leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag. Arkivfoto: Kristine Lindebø
Nestleder Dag Idag Tryggestad og leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag. Arkivfoto: Kristine Lindebø

Vil stoppe NJ-lag som flyr på seminar i utlandet: – Må ha en god grunn

Norsk Journalistlag setter i gang flere miljøtiltak etter landsmøtevedtaket tidligere i år.

Publisert

I vår vedtok landsmøtet at Norsk Journalistlag (NJ) må «iverksette miljøtiltak innad i organisasjonen». Nå varsler ledelsen i NJ at de har gjort flere grep for å bli en grønnere organisasjon.

Ett av dem er å hindre unødvendige flyreiser utenlands ved å si at det «skal særlig begrunnes».

– Det må være en god grunn til å dra et sted. Da Bergen journalistlag skulle se på mediebyen i Manchester, i forkant av etableringen av Media City, så var det en slik grunn. Men hvis du bare reiser til Berlin for å ha et seminar, så er ikke det god nok grunn. Der kan vi potensielt redusere flybruken, sier nestleder Dag Idar Tryggestad til Journalisten.

– Det er flere lokallag som har hatt utenlandsturer dette året, men det er fordi de har bestilt det lenge før vedtaket er gjort. Lagene er flinke til å planlegge i lang tid for å holde kostnadene nede.

Kan velge tog selv om det er dyrere

I tillegg har NJs landsstyre gjort vedtak om at hotell- og konferanssesteder skal vise klimabevissthet og ha fokus på bærekraftige alternativ.

Man planlegger også å legge opp til mer klimavennlige investeringer og bruke mindre papir.

NJs medlemmer som må reise på ting, kan nå også velge alternativ transport til fly og bil, selv om det er dyrere.

– Å reise miljøvennlig koster mer. Det er det triste oppi dette, sier Tryggestad.

– Har disse tiltakene noe å si, egentlig?

– Reisevirksomheten har jo noe å si. Det viktigste tiltaket vi gjør er at vi er bevisste på dette i alle valg vi gjør. Det skal ikke bare være økonomi som er en faktor på møter og arrangement, men vi skal også se det i et klimaperspektiv. Vi tar vår del av ansvaret for å bidra, svarer han.

Det opprinnelige forslaget om NJs klima- og miljøavtrykk kom fra lokallaget NJ Møre og Romsdal. Leder Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll er fornøyd med de tiltakene som har kommet så langt.

– Jeg oppfatter det slik at organisasjonen har tatt seriøst tak i dette, og at de ønsker å prioritere det som en del av sin virksomhet, sier han til Journalisten.

Han er også positiv til at det man skal forsøke å unngå unødvendige flyreiser utenlands, men at det ikke skal hindre medlemmer i å delta på ting innad i Norge.

– Det er forståelig at flyreiser er uunngåelig for enkelte. Det er ikke bare å sette seg på toget, for alle, sier Høgstavoll.

– Det som er veldig godt er at det blir frontet at man har en sjanse til å ta miljøvennlige alternativer, selv om det er dyrere. Det er ett av tiltakene jeg synes er veldig kjekt, fortsetter han.

Pendler fra Bergen

Nestleder Tryggestad er selv en av de som reiser mest i organisasjonen. Med hjemsted i Bergen, men kontorsted i Oslo, så pendler han mye mellom byene, i tillegg til at han besøker lokallag over hele landet.

– Tar du mye fly?

– Jeg tar bare fly. Det er fordi det er det eneste som er praktisk mulig. Jeg har 150 reisedøgn på vegne av organisasjonen. Jeg skulle gjerne tatt toget, men da kunne man plusset på 50 reisedøgn til. Det er ikke forenlig med å ha familie i Bergen, samtidig som man er tillitsvalgt i NJ. Og vi skal kunne rekruttere tillitsvalgte fra hele landet. Da skal det ikke være slik at man i praksis kun kan velge tillitsvalgte fra østlandsområdet, svarer Tryggestad.

– Hadde det ikke vært mulig å ha færre reisedøgn og ta mer tog?

– Toget mellom Bergen og Oslo gikk raskere på 60-tallet enn det gjør i dag. Det er en hel arbeidsdag, eller sju timer fra Bergen til Oslo, og omvendt. Skal jeg tatt nattoget, så må jeg reise dagen før. Da får jeg ikke oppfylt mine familieforpliktelser.

– Medlemmer over hele landet

Tryggestad mener restriktive tiltak for å pendle som tillitsvalgt kan hindre rekruttering i fremtiden.

– Vi er en organisasjon med medlemmer over hele landet. Det samme vil være hvis vi velger en tillitsvalgt fra Tromsø eller Alta. Å ta noe annet fremkomstmiddel enn fly, det er ikke forenlig med å få utført det vervet, sier han.

– Men jeg prøver å ha faste arbeidsdager i Bergen. Jeg bruker aktivt video og telefon til møtevirksomhet. Da jeg var tillitsvalgt i Schibsted, så var det mange møter på telefon og video. Det handlet ikke bare om miljø, men også økonomi og av hensyn til tiden til folk, fortsetter han.

– Er alle disse tiltakene dere har startet gode nok til å redde klima og miljø?

– Nei, jeg tror ikke NJ alene kan ta på seg den oppgaven å redde klima og miljøet. Jeg tror dette er en start, og en start på å ha fokus på det i beslutningene vi tar. Før tok vi kanskje valg ut i fra økonomiske hensyn. Nå skal vi snu diskusjonen. Hvordan er dette i et klimaperspektiv? Dette er jo ikke en uttømmende liste. Om organisasjonen er fornøyd får vi vite på landsmøtet i 2021. Da blir vi vurdert på hva vi har gjort i perioden.