Resett endret tittel, ingress og innhold i sak etter faktasjekk fra Faktisk